Author: Bengt Johansson Page 3 of 29

Professor vid JMG, Göteborgs universitet.

Yttrandefrihet och corona

Coronakrisen har utmanat många saker vi tagit för givet. Allt ifrån tillgång på toalettpapper till att kunna träffa sina nära och kära utan att riskera livet. Det finns tusen saker som kan nämnas men jag  skulle vilja peka på två saker [...]

När sjukdomar får ett ansikte

När sjukdomar får ett ansikte tar vi dem på allvar. Från att ha varit något som drabbar osynliga andra kommer de plötsligt närmre. Det är när nära och kära insjuknar som vi inser att hotet är verkligt, inte vara något abstrakt långt borta. Jag [...]

Alla kriser har faser – men vilka är det?

Krisforskare gillar att dela in kriser i olika faser. Alla är överens om att ett krisen inte ser likadan ut under hela krisen och frågan är bara vilka distinkta delar som går att urskilja. Den enklaste är att bara skilja mellan pre-crisis, [...]

Något om riskkulturer

Under coronakrisen talas det mycket om kulturella särdrag. Synen på myndigheter, politiker och varandra sägs starkt påverka hur vi hanterar krisen och inte minst de påbud som kommer. Kort sagt är riskkulturer avgörande för vilken strategi ett [...]

Det motståndskraftiga förtroendet

Coronakrisen har aktualiserat det som samhällsforskare, och inte minst krisforskare, länge haft i fokus – betydelsen av förtroende och tillit i ett samhälle. Debatten går hög om olika länders strategier för att hantera pandemin. Sveriges [...]

Sviter av Corona?

Coronakrisen har åtminstone två stora berättelser. Den ena handlar om bekämpningen av virusets framfart. Den andra rör ekonomiska konsekvenser. Tittar vi tillbaka på två stora samhällskriser i nutid hade de egentligen bara en av dessa. [...]

Landskamp i Coronabekämpning och journalistikens dilemma

Jag har aldrig upplevt en nyhetshändelse som så totalt dominerat som Coronakrisen. Visserligen var det bara nyheter om 11 september i medierna direkt efter attentatet i New York 2001, men redan efter några dagar poppade andra nyheter upp. Nu är [...]

Osäkerhetsmarkörer? Helst inte

Pandemin som brutit ut av Coronaviruset visar med all tydlighet att nyheter är hårdvaluta i en kris. Behovet av information är nästan oändligt, och kriskommunikatörer och journalister jobbar intensivt med att ta fram och skicka ut [...]

Kriser och den framåtblickande journalistiken

Så här mitt i coronakrisen letade jag mig bakåt till mina tidigare krönikor i Borås Tidning. Funderade nämligen på om jag skrivit något om finanskrisen 2008. Det hade jag. Journalistikens roll i kriser var temat och poängen i krönikan handlade [...]

En känsla av belägring

Coroanviruset sprider sig runt om i världen. Men för de allra flesta av oss har inget hänt ännu. Vi är inte sjuka och kanske inte ens känner någon som varit sjuk, än mindre befinner sig på intensivvård. Men ständigt ström av medierapportering [...]
MediaCreeper