Författare: Margareta Rönnberg Sida 1 av 21

Professor emeritus i filmvetenskap med inriktning mot barnkultur och medier, samt före detta lektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Människan – en invasiv art: PÅ ANDRA SIDAN HÄCKEN/OVER THE HEDGE

Miljöfilmer handlar om de problem som vår planet står inför på grund av oss människor. De fokuserar på resultatet av det som gått snett i vårt leverne: den globala uppvärmningen, klimatkrisen, förgiftningen av naturen, utrotningen av djur och [...]

Disneys tecknade BAMBI – lobbyism mot jakt, argument för en människobefriad natur eller för biofili?

Varför i miljöpedagogik alls bry sig om en 76 år gammal tecknad film för barn? Vore det inte bättre att lyfta fram dokumentärer, undervisningsfilmer, faktaböcker? Jo, bland annat därför att synen på djuren och naturen är en viktig del av [...]

Barnkulturdebattens engångsartiklar: Bonnier Carlsen ”fortsätter reproducera fördomar” i Jan Lööfs böcker!

Har inte bara tidningarnas barnboksrecensenter och debattörer, utan också du, glömt debatten om vissa av stereotyperna i Jan Lööfs bilderböcker? Det som var en dryg veckas snackis i maj 2016?Dagens Nyheters kulturredaktion har varit mer än [...]

Är det fel att låta fantasiväsen lösa miljösagans problem? Problematiskt ge enskilda barn uppdraget som miljöräddare?

Den vanligaste invändningen mot barnfilmer med miljökristema är att problemen löses av mytologiska väsen eller av en ensam individ, ofta ett barn – istället för optimalt: av samarbetande kollektiv. De bägge förstnämnda lösningarna anses vara [...]

Djurens rättigheter i bilderböcker: vad äter djurkaraktärerna själva? Tips till en pedagogisk stund med förskolebarn

När min dotter var 4 år, insåg hon en dag att det som låg på tallriken var släktingar till de små vännerna i bilderböckerna. Hon vägrade därefter ”äta djur”, eller någon mat som ens kunde ha nuddat vid djur. Att bara lyfta bort djurliken, dög [...]

Vid vilken ålder är barn "mogna” nog att lära om klimatkrisen? Läroplaner och barnkultur borde prioritera miljöpedagogik

Den nu ett år framskjutna revideringen av läroplanen för förskolan (Lpfö-98), som ska gälla från 1 juli 2019, har till sist gått i mål. Bland annat innehåller SKOLFS 2018:50 under rubriken ”Grundläggande värden” nya intressanta skrivningar om [...]

Revideringen av förskolans läroplan Lpfö-98 bidde bara en tumme… Miljöpartiet förlorade redan före september 2018

Nu har den nygamla läroplanen för förskolan, Lpfö-98, som ska gälla från hösten 2019, fastslagits. Mig tycks det som att revideringen handlat om mycket mer möda och stort besvär än vad resultatet sedan blivit. Det räcker inte med förstoringsglas [...]

”Litteraturvetenskap i miljökrisens tid”: Hur "miljökritiska" är egentligen svenska ”ekokritiker” som analyserar barnböcker?

Svenska barnboksinstitutet har i sin databank ELSA två ämnesord som förbryllar mig: ”Ekokritik i litteraturen” respektive ”Ekokritik i filmen”… Varför står det ”i”? Är det inte böckernas eller filmernas gestaltning av exempelvis naturen och [...]

Vem skriver en barnlitteraturforskare egentligen för? Bara för kollegerna? För att verka mest "normkritisk"?

Denna sommar har jag läst några artiklar av forskare i litteraturvetenskap med inriktning mot barnlitteratur som fått mig att ställa rubrikens frågor. Jag förstår inte deras användning av, för deras text helt centrala, begrepp… Mitt eget fel, [...]

Donald Trump’s Difficulty Coloring the American Flag…. Preschool children could perhaps clue him in?

I guess that you have heard of Donald Trump’s rants against some black football players taking a knee during the National Anthem to protest police brutality and racial inequality. Seen as a lack of patriotism, "being disrespectful to the [...]
MediaCreeper