Author: Margareta Rönnberg Page 1 of 27

Professor emeritus i filmvetenskap med inriktning mot barnkultur och medier, samt före detta lektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

”Skärmarna” gör ingenting med ditt barn! Men två nya svenska böcker om ”skärmhjärnan” vill få dig att tro det…

Det senaste dryga decenniet har oenigheten om de nyaste ”skärmmediernas” befarade inverkan på barn tagit sig uttryck som en strid mellan barnläkare och medie-forskare. Sverige är inget undantag, här främst genom Svenska barnläkarföreningen [...]

Anders Hansen & Sissela Nutley förstår sig inte bättre på barns ”skärmtid”, bara för att de är doktorer! Kanske på grund av deras egen ”skärmhjärna”?

Det senaste dryga decenniet har oenigheten om de nyaste ”skärmmediernas” befarade inverkan på barn tagit sig uttryck som en strid mellan barnläkare och medie-forskare. Sverige är inget undantag, här främst genom Svenska barnläkarföreningen [...]

Kan inte barn tillåtas närma sig leken på olika sätt? Existerar kanske rent av olika lekstilar och skiftande lekkreativitet?

Jag har länge undrat över det i förskolesammanhang så vanliga påståendet att ”(alla) barn är olika”, men trots det tydligen med personalens stöd ska läras att förhålla sig till leken på samma sätt. De som till exempel inte direkt [...]

”Ett barn har hundra språk…” Eller åtminstone en 10-12 stycken..? Fast hur många ”språk” har egentligen pedagogerna?

Med vilken rätt gör dagens vuxna intrång i barns lek och kamratsamvaro, med alla möjliga pedagogiska ingrepp för att påskynda barnens utveckling? Själva slapp de som barn av allt att döma sådana interventioner. Varför ska dagens barn vara [...]

Från animerade förmänskligade djur till djuriska människor: första och andra DJUNGELBOKEN vs MOWGLI – följt av djuriska djur i nya LEJONKUNGEN…

Det är som bekant inne att göra nyinspelningar, kopior eller nya versioner av tecknade Disney-klassiker, med livs levande skådespelare och datoranimerade djur. Filmerna är originalen mer eller mindre trogna, men vissa av dem är riktade till en [...]

Sommarlov!

Nu tar jag sommarlov, men du har säkert inte läst alla mina 487 blogginlägg?!?Få är ju av dagsaktuell karaktär, så de går att läsa när som helst.Ha en skön och lärorik sommar!Margareta

När inför förskollärarutbildningarna kurs i ”Lekande för pedagoger”? Och när får förskolan förstelekare?

Innetrenden i svensk pedagogisk förskoleforskning tycks vara att motsatser utan några som helst problem går att förena, eller rent av är samma sak – exempelvis fantasi och verklighet... Liksom att lek och undervisning skulle vara möjliga att [...]

Den barnskriktid nu kommer, med lust och fägring stor… Utgör högljudda barn verkligen "miljöstörning"?

Två händelser från i fjol somras är upprinnelsen till detta inlägg. Den första härstammar från lokaltidningen här i Visby. Region Gotland skulle sänka den sju år gamla, lokalt beslutade, gränsen för krogbuller i Visby innerstad från 30 till 25 [...]

Varför är det så tyst om förskolebarns förälskelser? Är de alltför "heterosexuella"?

Kan små barn bli kära? Eller är det en löjlig tanke? Åtminstone jag har då aldrig lagt märke till att denna typ av anknytning på allvar tas upp i förskolepedagogiska sammanhang, varken i skrifter eller forum för förskolepersonal. Ändå har nog de [...]

SÅ kan vuxna leka tillsammans med barn! Men är verkligen förskolepersonalen villig att agera skurk?

När jag våren 1981 observerade och videoinspelade barns lek på tre förskole-avdelningar i Uppsala hörde jag en dag en intressant diskussion mellan en kvintett 5-6-åriga pojkar om vem som skulle axla den tunga rollen som skurk. Jag minns nu inte [...]
MediaCreeper