Author: Margareta Rönnberg Page 1 of 25

Professor emeritus i filmvetenskap med inriktning mot barnkultur och medier, samt före detta lektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Barns historieberättande som ett sätt att tillsammans forma sina liv

Min favoritförskollärare fyllde nyss 90 år. Jag har till och med utnämnt henne till världens bästa utforskare av förskoleverksamheten, trots att hon mig veterligt aldrig skrivit någon akademisk avhandling. Vivian Gussin Paley arbetade i 37 år i [...]

Varför lobbar inte Svenska Barnläkarföreningen och Hugo Lagercrantz mot undervisning i förskolan – och för lek?

Åtminstone alltsedan 2002 har den Svenska Barnläkarföreningen företrädd av Hugo Lagercrantz, professor i barnmedicin vid Karolinska Institutet/Universitetssjukhuset, varnat för de allra yngstas tittande på tv/DVD, ja, allmänt för [...]

Varför skulle Aftonbladets läsare lita mer på 15 psykologer än på 15 förskolepedagoger? Är de "legitimerade" ens barnpsykologer?

Vissa titlar ter sig särskilt auktoritativa och visst ska man lyssna på innehavaren – ifall vederbörande uttalar sig inom sitt kunskapsområde. Men titlar förpliktigar också: vederbörande måste då vara extra noga med fakta och belägg. [...]

Vad kännetecknar enligt 3–4-åringarna själva det som vuxna kallar för digitala verktyg och ”skärmtid”?

Det har förmodligen skrivits tusentals artiklar om ”barn & skärmtid” och genomförts hundratals forskningsstudier utifrån vuxnas perspektiv på de digitala medierna. Oftast har de sistnämnda varit publicerade i pedagogiska tidskrifter, med [...]

Skolforskningsinstitutet undrar inte VARFÖR man funnit så få studier av "lekundervisande" förskollärare…

En färsk rapport från Skolforskningsinstitutet (2019) har titeln Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan. Jag undrade genast ”varför heter den så?”. Varför inte exempelvis ”Att i förskolan stödja och [...]

Det finns ingen våldsam lek – bara våldslekar! Om en seglivad myt hållen vid liv av kvinnor

För ett år sedan blev en förskola i Halmstad riksbekant på grund av dess nolltolerans mot krigslekar och mot att barnen byggde vapen av allt möjligt: ”Det var skjuta, dö och sparka. Det blev fysiskt och de gjorde varandra illa", säger [...]

Skolforskningsinstitutet undrar inte VARFÖR det gjorts så få studier av lekundervisande förskollärare…

Visst låter det fint: ”Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor”? Tyvärr åtföljt av ”– undervisning i förskolan”… Detta är nämligen titeln på en färsk rapport från Skolforskningsinstitutet (2019:1), en myndighet under [...]

Vad är det för fel med antropomorfisering? Likheterna mellan människa och djur kan främja både empati och djurens rättigheter

Jag förbryllas dagligen av motsägelsefulla påståenden om barnrelaterade ämnen och denna vecka ska jag ta upp ännu ett exempel: de som menar att antropomorfisering i barnfilmer och barnböcker inte är bra, men samtidigt tycker att barn som leker [...]

Varför föredrar barn animerat? Om hur förskolebarns syn på trovärdigt skådespeleri skiljer sig från vuxnas

Hur kan det komma sig att barn och vuxna har så vitt skilda uppfattningar om vad som är bra skådespeleri? Och att ingen barnskådespelare någonsin tilldelats en Oscar, en Academy Award, för bästa agerande? Inte ens barnstjärnan Shirley Temple [...]

Medielitteracitet genom lek med digitala medier i förskoleklassen – intressant ny avhandling om 5–7-åringars digitala kompetens

En märklig motsägelse som jag stött på bland många förskolepedagoger är att förskolebarn påstås dels inte kunna förstå sig på de ”nya” medierna, dels redan använder samma medier alltför mycket i hemmet… Denna inkonsekvens – att barnen redan [...]
MediaCreeper