Author: Margareta Rönnberg Page 1 of 30

Professor emeritus i filmvetenskap med inriktning mot barnkultur och medier, samt före detta lektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Lyckad LEK, LÄRANDE OCH LYCKA? Lekande och utforskande i förskolan är oförenliga storheter!

Innetrenden i svensk pedagogisk förskoleforskning tycks vara att motsatser utan några som helst problem går att förena, eller rent av är samma sak – exempelvis fantasi och verklighet... Liksom att lek och undervisning skulle vara möjliga att [...]

Veckans/månadens videotips om vad göra tillsammans med hemmavarande barn!

Vad ska föräldrarna hitta på för kul med sina barn?Behöver du tips om familjesysselsättning? Se denna 4-minuterssnutt. Dock UTAN krav på videoinspelning om du ej anser dig kunna konkurrera i kvalitet!Family's lockdown adaptation of Les [...]

Ytterst läsvärd vägledning till en lekvärdig förskola: VÄRNA BARNS LEK!

I Sverige fanns 2018 enligt SKR:s statistik över fastanställda 57 600 förskollärare och 56 800 barnskötare. Därtill timanställda och studenter under utbildning. Det vet också förlagen som ger ut facklitteratur och pedagogiska handböcker. Över [...]

Den livsviktiga logiken: omöjligt vara BÅDE fri lek OCH ofri undervisning – i sig ha värde nog OCH otillräckligt värde…

Detta inlägg ska egentligen handla om Ylva Ellnebys nya bok Den livsviktiga leken (2019), men jag tvingas inleda med att ta upp en oförenlighet i läroplanen såväl som i boken, som först behöver redas ut.Länge löd den vanligaste kritiken mot [...]

Tänk om vårt samhälle kunde fungera som när barn leker ett spel eller leker en sport! Bara en dröm? Fast det gick ju ”förr”!

I ett blogginlägg för en dryg månad sedan (10/2) refererade jag till den kloke amerikanske evolutionspsykologen Peter Gray (2009) beträffande dennes lekdefinition. Idag ska jag återkomma till samma artikel av honom, men nu dess avslutande halva, [...]

Döden som provokativt tema: Handlar verkligen barns lekar med inslag av att dö, döda och dödas om våld – eller ens främst om existentiella frågor?

Trots att jag inte har några enkätdata att stödja mig på, vågar jag ändå påstå att något av lektemana ”dö/döda/dödas” förekommer nästan varje dag på varenda svensk förskola. Ändå hittar jag nära nog ingenting i den lekpedagogiska litteraturen om [...]

Barns våldslekar och förskollärares reaktioner analyserade med hjälp av Michail Bachtins ”dialogism”. Om risken för att barnen FASTNAR och inte KOMMER VIDARE…

Vi vill nog gärna tro att de ord och åsikter som vi yttrar är helt och hållet våra egna. Den ryske litteraturvetaren, lingvisten och filosofen Michail Bachtin höll inte med. Han är inte bara uppmärksammad för sina skrifter om karnevalens [...]

Bör kanske barns lekande i förskolan få vara ett slags festlig karneval?! Lek och lekforskning som aktivism

Är det inte lite märkligt, att just stillasittande forskare – ja, orörliga vuxna överlag – numera så högt värderar rörelse, ”kroppslighet” och inte minst att barn rör på sig?! Förr skulle barn sitta stilla. I förra blogginlägget togs visserligen [...]

Varför dra in Hans-Georg Gadamer i barnleken? Han talade ju bara om ”konstverket som spel och fest”

Danska och norska forskare inom pedagogik med intresse för barns lekande verkar mer filosofiskt bevandrade än sina svenska motsvarigheter. Även om okunnighet ibland är salighet, är att vara okunnig om sin okunnighet om filosofisk hermeneutik [...]

Varför recenseras och diskuteras så sällan pedagogisk litteratur kritiskt? Ska en film- och barnkulturforskare verkligen behöva blanda sig i leken?

Jag skulle gissa att det skrivits tiotusentals artiklar de senaste 130 åren om begreppet ”play” och dess motsvarigheter på olika språk, använt både som substantiv (lek) och verb (att leka/spela). Just denna sammanfogning av själva aktiviteten [...]
MediaCreeper