Author: Mediespanarna poddradio Page 2 of 67

Poddradio av Erik Lindenius och Jesper Enbom vid Umeå universitet.

383. EU-SWOT

I vilket Jesper och Erik reflekterar över några av EU:s styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Vi beklagar det dåliga ljudet.

382. Strategisk kommunikation

Vad är strategisk kommunikation och vilka är de utmaningar strateger står inför idag? Mediespanarna doppar näsan i en av utbildningarna vid Umeå universitet.

381. Digitalisering

I vilket professor Pelle Snickars gästar mediespanarna och pratar om MKV-ämnets framtid, Spotify och de utmaningar de traditionella medierna möter i digitaliseringens tidevarv.

380. Slow podding

I vilket Erik och Jesper älgar omkring i den långsamma televisionens bakvatten, hälsar på dess släktingar och kontemplerar över vad som gör genren populär.

379. Svenska mediebilden

I vilket Jesper och Erik diskuterar rapporterna Kampen om mediebilden och Svenska trender.

378. Twitters titaner

I vilket Jesper och Erik diskuterar hur Twitter kan lagas i efterdyningarna från titaner som bråkat.

377. Game of Thrones

I vilket museologen Märit Simonsson berättar om Game of Thrones – The Touring Exhibition – och hur fiktion smyger sig in allt mer i utställningar och vad det fått för konsekvens för synen på autenticitet.

376. Aprilskämt

I vilket Jesper och Erik börjar med att gradera aprilskämt men snart hamnar i en diskussion om kränkthet och dumstrutar som politiska strategier.

375. Konstiga kopplingar

I vilket Mediespanarna konstaterar att huliganism sprids mellan idrotter, att Deadpool är buskis och spionserier är farser.

374. Christchurch

I vilket Jesper och Erik funderar över debattklimatet på sociala medier och vad aggressiva debattörer vill vinna.
MediaCreeper