Author: Mediespanarna poddradio Page 2 of 71

Poddradio av Erik Lindenius och Jesper Enbom vid Umeå universitet.

429. Trygghetsskapande kommunikation

I vilket den nyblivna doktoranden Jens Sjöberg berättar om kommande intervjustudier om den svenska polismyndighetens trygghetsskapande arbete. Vi konstaterar att forskningsintervjuer kan kompliceras av ett flertal olika faktorer.

428. Vårt 1917

I vilket mediespanarna tar en normaldos toapapper och pratar om Covid-19 och de framtida effekterna på samhället: Stängda gränser, förstatligande och ändrad syn på effektivisering.

427. Primärvalet

Då var det dags igen. För fyra år sedan pratade Jesper och Erik om primärvalet 2016. Vad har förändrats? Vilka chanser har de nuvarande kandidaterna? Vilken form av medieteknik används för att nå potentiella väljare?

426. Du gamla, du fria, du mediesystem

Auktoritär, frihetlig eller socialt ansvarstagande; vilket perspektiv har svenska politiker traditionellt haft på medierna? Mediespanarna utgår från Hutchinskommissionens definitioner av olika länders mediesystem.

425. Fac(k)et

I vilket Jesper och Erik diskuterar fackförbunden och strejkernas nya förutsättningar i de sociala mediernas tidevarv.

424. Det irländska valet

I vilket Jesper beskriver utfall och förutsättningar för det irländska valet och Erik jämför alltihop med frikyrkor och maffia.

#423. 76 kor

I vilket Erik och Jesper följer upp intervjuer och seminarium genom att prata om lokaljournalistik, vita fläckar och kossor. Massor av kossor.

422. Apparata

Erik och Jesper pratar om teknikfrustration. Det sägs att tekniken ska underlätta för slutanvändaren, men ett flertal olika externa faktorer brukar ofta krångla till det; allt i från att flera aktörer försöker slå sig in på en marknad, till [...]

421. Mediekunnighet i väglöst land

OK Boomers: Erik och Jesper prövar olika metaforer för förståelsen av mediernas spelregler. Gjorde sociala medier läsare mer dumma eller visade de bara den känslomässiga sidan av människors politiska tillhörighet?

420 … och andra koder

Gräs, ganja, canabis, braj, hampa, buddha, Mary Jane, pott, herbal refreshment. Vinter, 666 och 88. Mediespanarna pratar om koder som ett sätt att både undvika upptäckt och skapa gemenskap.
MediaCreeper