Author: Mediespanarna poddradio Page 2 of 72

Poddradio av Erik Lindenius och Jesper Enbom vid Umeå universitet.

438. Följetänger

Varför är det bara ett fåtal forskare som får mycket utrymme i medierna? Varför tillåts de ibland komma med direkta osanningar? Varför får en massa felaktigheter till synes inga konsekvenser för deras fortsatta jobb som forskare?

437. Presentations-synderna

Kombinationen av presentations-sjuka och sjukt dåliga presentationer är allt för vanligt inom akademin. Erik och Jesper diskuterar tre saker att ta hänsyn till vid presentation.

436. Ansvar

Vem bär ansvar? Vad är ansvar? Vem definierar ansvar? Vad lär vi oss av ansvaret?

435. Den mediokra sverigebilden

I vilket Jesper och Erik diskuterar sverigebilder färgade av den journalistiska viljan att vinkla Sverige som vinnare eller förlorare. Det sägs att historien skrivs av vinnaren, men vem är vinnare medan historien skrivs?

434 som metafor för kommunikatörsyrket

Det är inte nödvändigtvis så att människor inte förstår det som kommuniceras. Däremot finns det olika sätt att tolka och omtolka budskap. Hur påverkar det jobbet som kommunikatör? Hur kan Covid-19 illustrera detta? Erik och Jesper jämför Sverige [...]

433. Misinformation

I vilket Jesper och Erik läser rapporten Types, Sources, and Claims of COVID-19 Misinformation.

432. Corona som sport

I vilket Jesper och Erik funderar över för och nackdelar med att se Covid-19 som en metaforisk landskamp.

431. Spaningar i Coronas spår

I vilket Erik och Jesper spanar på mediernas bakomliggande processer, som i kristider blottläggs för ett krisande samhälle.

430. Informationsransonering

Tablåteve och informationsransonering. Det låter som titeln till en buskisproduktion, men samtliga fyller en funktion. Även buskis. Sociala medier svämmar över under kristider, och reguljära uppdateringar och mer eftertanke i skrivandet kan [...]

429. Trygghetsskapande kommunikation

I vilket den nyblivna doktoranden Jens Sjöberg berättar om kommande intervjustudier om den svenska polismyndighetens trygghetsskapande arbete. Vi konstaterar att forskningsintervjuer kan kompliceras av ett flertal olika faktorer.
MediaCreeper