Författare: Nils Gustafsson Sida 1 av 4

Fil. dr. vid Lunds universitet.

ECPR 2017

I participated at the European Consortium for Political Research General Conference at the University of Oslo last week, presenting a pet project paper with my great friend Noomi Weinryb from Södertörn University College in the panel [...]

Nordmedia 2017

I participated in the Nordmedia 2017 conference last week with a paper titled "Online lurking and offline action: young people, social media, and (non-)participation." coming from the project "Political participation among young people – [...]

Om sociala medier, demokrati och den tysta majoriteten

Den 28 april medverkade jag i det sista arrangemanget i den digitala vetenskapsveckan, med rubriken "Internet - demokrati och gemenskap eller isolering och näthat?" där jag presenterade några preliminära resultat från [...]

On online hate speech in India and Sweden

This week is the "Digital Society Science Week" at Lund University. It's a part of the 350 year jubilee and presents a plethora of great research and other stuff.During the two-day Digital Society Symposium that kicked off [...]

Den oförvitlige ämbetsmannen. Sture Linnérs Ingen människa är en ö, New Public Management och kåranda inom offentlig förvaltning.

Jag hittade den här sex år gamla texten, som väl egentligen handlar om korruptionsbekämpning i den offentliga förvaltningen, i min jobbdator nyligen. Jag tror att jag tänkte att den skulle publiceras [...]

"New" publication: : Digital politik. Sociala, medier, deltagande och engagemang. Anmälan av Nils Gustafsson

Jag har ett antal o- och halvskrivna recensioner till Statsvetenskaplig tidskrift liggande (framförallt en av Francis Fukuyamas båda tegelstenar om den politiska ordningen från aporna till våra dagar - den hotade att [...]

"New" publication: Greater Copenhagen och mindre Öresund?

Jesper Falkheimer och jag ombads att skriva ett kapitel om skåningarnas syn på Öresundsregionen utifrån SOM-institutets senaste sydsvenska undersökning. Det gjorde vi, vilket väckte viss uppmärksamhet redan [...]

På senaste tiden: Nils är ute och samverkar

Här kommer en lista på offentliga, halvoffentliga och privata föredrag och liknande jag hållit hösten 2014-våren 2017 utanför Lunds universitet. Som ni ser är jag ganska förtjust i att vara ute och [...]

På senaste tiden: Nils i medierna

Ja, jag har ju inte skrivit här på ett och ett halvt år, så det kan ju vara dags igen, kanske. Även om min ursprungliga ambition med bloggen - som när jag startade den för snart tio år sedan var att [...]

New Publication: Social Media and Parliamentary Infighting: Digital Naturals in the Swedish Riksdag?

In 2012-2014 I interviewed Swedish parliamentarians from different parties about how they used social media and what they thought about parliamentarians' use of social media in general. The first outcome of the study was a preliminary [...]
MediaCreeper