Author: Pelle Snickars Page 1 of 17

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet.

Kulturarvets mediehistoria – om kinematografi

Sista kapitlet om film är nu klart till mitt bokmanus om kulturarvets mediehistoria. För den intresserade finns en PDF att ladda ned. Nu återstår introduktion liksom avslutning; ambitionen är att boken ska vara [...]

Kulturarvets mediehistoria – om fonografen

Mitt bokmanus om kulturarvets mediehistoria växer stadigt till sig. Nu är ett utkast till kapitlet om fonografens roll i dokumentationen av ett audiellt och immateriellt kulturarv klart. Fokus ligger på årtiondet efter 1900 [...]

Dokumentation & representation. Om kulturarvets mediehistoria 1750–1980

I mediehistorien uppmärksammas sällan det mycket omfattande mediebruk och den diversifierade medieanvändning som präglat de institutioner som haft till uppdrag att bevara kulturarvet. Idag digitaliserar de flesta [...]

Mediernas historia. Från big bang till big data

Idag upplever många att medier genomsyrar allt fler delar av vardag och samhälle. Men vår samtid delar denna erfarenhet med människor som levt under tidigare perioder. För att hitta en tid då medier inte satte [...]

Mediernas historia. Från big bang till big data

Tillsammans med mina kollegor Johan Jarlbrink och Patrik Lundell har jag skrivit boken Mediernas historia. Från big bang till big data. I boken skildras en mycket lång mediehistoria. Att mäta medievanor genom big data [...]

Metamodeling – 3D-(re)designing Polhem’s Laboratorium mechanicumn

Based on selected parts of the collections at the Swedish National Museum of Science and Technology, the aim of the research project, Digital Models, is to explore the potential of digital technologies to reframe Swedish industrialisation and [...]

Utkast till modellkapitel

I det bokmanus jag arbetar med, Dokumentation & representation. Om kulturarvets mediehistoria, handlar det första kapitlet om modeller. Det rör sig inte om vetenskapliga modeller utan fastmer om fysiska och materiella modeller [...]

Review of Spotify book in the American Book Review

In the latest issue of American Book Review, Robin James at UNC Charlotte, has written a longer review, “Financial Music” about our book Spotify Teardown. I have lost count on the numbers of reviews our book has received (which does [...]

Lectures at Ukranian Catholic University, Lviv

This week I am traveling to Lviv in the Ukraine to give two lectures at the Ukranian Catholic University. They are both related to research that I have been doing the last couple of years on diversified field within media studies. The first [...]

What Even Is Spotify?

The journal The Nation has recently published a fine review of our book Spotify Teardown, with the apt title What Even Is Spotify? The article is many ways summons both what our book is about, and the difficulties that arise when [...]
MediaCreeper