Författare: Pelle Snickars Page 1 of 14

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet.

Digitalisering av svenska romaner

Inom ramen för vårt nya VR-projekt “Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945-1989” har det på sistone gjorts en hel del intervjuer med mig. De flesta [...]

Anteckningar om kommande bok kring de svenska minnesinstitutionernas mediehistoria

Inom ramen för forskningsverksamheten i projektet Digitala modeller har jag påbörjat arbetet med ett bokmanuskript kring de svenska minnesinstitutionernas mediehistoria. Jag tänker mig en översiktlig studie med start i [...]

Keynote at Åbo Akademi University

Tomorrow I am giving a keynote lecture at the Åbo Akademi University conference “Music, digitalisation and democracy”. My talk will be centered around the forthcoming book Spotify Teardown and I will both say a few words about [...]

Om en kommande bok kring projektet Digitala modeller

I dagarna håller jag på att sammanställa ett bokmanuskript kring forskningsprojektet Digitala modeller på Tekniska museet. Jag är redaktör tillsammans med projektets forskningskoordinator Jenny Attemark-Gillgren. [...]

Mediehistoriskt VR-projekt kring storskalig textanalys

Häromdagen erhöll jag ett betydande forskningsanslag på nästan 23 miljoner från Vetenskapsrådet för ett mediehistoriskt forskningsprojekt i samarbete med Kungliga biblioteket. Projektet involverar flera [...]

Tekniska museet och det mekaniska alfabetet

Tillsammans med min kollega, teknikhistorikern Anders Houltz skriver jag för närvarande på en artikel om Tekniska museet och Christopher Polhems så kallade mekaniska alfabet. Artikeln kommer att ingå i en kommande bok [...]

Folkbibliotek och digitalisering

Idag på Umeå universitet höll jag en föreläsning för biblioteksstudenter på momentet “Bibliotekets historia och samhällsroller”. “Folkbibliotek och digitalisering” kallade jag det [...]

datalab.kb.se – A Report for the National Library of Sweden

About a year ago I was asked if I had an interest to examine, survey and evaluate in what ways a library lab might – or could be – established at the National Library of Sweden. As a media studies professor at Umeå University, [...]

Keynote lecture at the University of Eastern Finland

I am in eastern Finland in Joensuu (near the Russian border) attending the conference, 5th Annual BOMOCULT Conference: Methods, Approaches, Ethics. I am having a bad cold, but tomorrow I will anyhow try to deliver my keynote lecture. It is [...]

Towards a first draft of my report on the library lab – datalab.kb.se

My work with writing a report for the National Library of Sweden on the establishment of library lab is progressing fine. The text should be finished in a few weeks time, and presently the first pages – in a first draft – reads as [...]
MediaCreeper