Author: Pelle Snickars Page 1 of 15

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet.

Piles of Files: The Infinite Archive

Tomorrow I will give a short talk and participate in a panel in Berlin (Haus der Kulturen der Welt) around the theme: Piles of Files: The Infinite Archive. Following the program, “digitalization holds many promises: extensive [...]

Intervju i Kulturnytt P1

Journalisten Joakim Silverdal på Kulturnytt i P1 gjorde för några dagar sedan en intervju med mig med anledning av vår nya bok Spotify Teardown. Samtalet sändes idag i Kulturnytt i P1 – och finns [...]

Spotify Teardown. Inside the Black Box of Streaming Music

Spotify Teardown combines interviews, participant observations, and other analyses of Spotify’s “front end” with experimental, covert investigations of its “back end.” The authors engaged in a series of [...]

Anteckningar om kortkatalogens mediehistoria

Arbetet med boken, Dokumentation & representation. Om de svenska minnesinstitutionernas mediehistoria, går framåt. Jag håller fortsatt på med det kapitel som behandlar hur kataloger (och då framför [...]

”Why You Must Read ‘Spotify Teardown’”

The journalist David Turner has written a very enthusiastic review of our book Spotify Teardown. In my opinion, Turner states, “the most cutting part of Spotify Teardown wasn’t all the original research that went into the [...]

Review of Spotify Teardown in Big Think

Derek Beres at Big Think has written a great review of our book Spotify Teardown, Is Spotify spying on you? “While privacy concerns are aimed at Facebook, Google, Apple, and other big players, we seem to have overlooked one of the biggest [...]

Salon publish excerpt from Spotify Teardown

The American journal Salon has published a chapter from our book Spotify Teardown. “What happens when you create a fake music record label and upload bad music to Spotify? A scholarly experiment to figure out how Spotify works (and how to [...]

Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet

Modeller är vanliga både på museer och inom universitet. På ett museum är en modell ofta en förminskad version av ett objekt, och inom vetenskapen representerar en modell en uppsättning entiteter med vissa [...]

Roling Stone interview

Today the Roling Stone magazine has published a longer interview with me and my colleague Maria Eriksson around our joint book – ‘Spotify Teardown’ Is the Book Spotify Didn’t Want Published. “What do you know about [...]

Utkast till bibliotekskatalogens mediehistoria

I det bokmanus som jag för närvarande arbetar med – med arbetstiteln: “Dokumentation & representation. Om de svenska minnesinstitutionernas mediehistoria 1750-2015” – är tanken att kapitel två ska [...]
MediaCreeper