Author: Pelle Snickars Page 1 of 23

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet.

Silicon Valley Sweden

Liksom många andra svenska akademiker har jag ägnat den senaste tiden åt att skriva en forskningsansökan till Vetenskapsrådet – tillsammans med mina kollegor David Larsson Heidenblad (Lunds universitet), Annelie Drakman (Stockholms universitet) [...]

DIKA21.6 Syntetiska medier & generativ AI

Imorgon är det dags för den sista föreläsningen på kursen DIKA21 inom kandidatprogrammet för digitala kulturer vid Lunds universitet. Det kommer att handla om generativ AI och syntetiska medier, ställvis med fokus på ett forskningsprojekt som [...]

DIKA21.5 Umoja Noble & algoritmisk snedvridning

Imorgon är det dags för den femte föreläsningen på DIKA21. Det kommer att handla om Silicon Valley och dess honnörsord, moderering av innehåll på plattformar, samt algoritmisk snedvridning (algorithmic bias) med utgångspunkt i Safiya Umoja [...]

DIKA21.4 Bollmer & digitala kulturers teori

Imorgon är det så dags för den fjärde föreläsningen på kursen DIKA21. Det kommer att handla om Grant Bollmers bok Theorizing Digital Cultures liksom hur man kan förklara digital kultur genom att antingen betona det digitala eller det kulturella. [...]

DIKA21.3 Manovich & nya mediers principer

Idag är det dags för tredje föreläsningen på DIKA21. Det kommer att handla om Lev Manovichs principer för digitala medier, om Marshall McLuhans medieteori och om pixlar. Grundtanken med föreläsningen är att uppmärksamma mediers format – bland [...]

DIKA21.2 Medielandskapet – en översikt

Imorgon är det så dags för den andra föreläsningen på kursen DIKA21. Det kommer att handla om medielandskapet – i vid bemärkelse. Det blir både en snabbhistorik men också visst fokus på hur mediekoncerner idag inte sällan handlar lika mycket om [...]

Kursstart DIKA21 vid Lunds universitet

Idag börjar kursen DIKA21 (Teorier – fortsättning) på kandidatprogrammet i Digitala kulturer vid Lunds universitet. Jag är kursansvarig och det ska bli roligt att träffa alla studenter igen som jag träffade i höstas. Kursen kommer att handla om [...]

Bokmanus klart

Det bokmanus som jag arbetat med i två år är nu färdigt. Det har blivit en omfattande bok som lär bli mer än sjuhundra sidor. Audiovisuella arkiv: en svensk mediehistoria 1930–1990 består av fem kapitel där de tre första fokuserar på specifika [...]

Om Arkivet för ljud och bild

Arbetet med min bok om de audiovisuella arkivens mediehistoria i Sverige går nu in på upploppet. Det sista kapitlet handlar om Arkivet för ljud och bild – med fokus på arkivets uppkomst under det sena 1970-talet och praktiska verksamhet på [...]

Föreläsning om digital historia

Idag har jag föreläst för masterstudenterna i historia på Lunds universitet. Det har handlat om vad digital historia är för något, liksom om de projekt i ämnet som jag arbetar med. För den intresserade finns alla slides från föreläsning nedan [...]
MediaCreeper