Författare: Pelle Snickars Sida 2 av 11

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet.

Spotifymanus snart klart

Mitt och Rasmus Fleischers manuskript till den kommande boken, Den svenska enhörningen. Storyn om Spotify, börjar nu så smått bli klart. För egen del återstår avslutningskapitlet, där vi dels [...]

Radical Infrastructures For and Through the Humanities – An RJ Program Proposal

During the last month Patrik Svensson at Umeå University and UCLA has worked hard at a program proposal for the Swedish funding agency RJ. Patrik has done most of the work – but I have help out on more than one occasion. The research [...]

New Research Application Submitted

It is the time of the year when almost all Swedish academics within the humanities and social sciences submit new research applications. I am one of them, and today myself, and my colleagues Anne Bachmann (from Stockholm University) and Per [...]

Spotifymanuskript växer

Den bok om Spotify som jag och Rasmus Fleischer skriver på växer stadigt till sig. Tio kapitel tänker vi oss, i en hyfsad kronologisk ordning med fokus på det kapital som gjort det möjligt för Spotify att [...]

KBlab – om en kommande utredning

Under stora delar av 2018 kommer jag att göra en större utredning åt Kungliga biblioteket kring ett nationellt datalabb för humanistisk forskning. Arbetsnamnet är KBlab – och jag kommer att idogt arbeta med att [...]

Finansiering för nytt EU-projekt – ”European History Reloaded”

Igår fick jag besked om att vi tilldelats medel till ett större europeiskt forskningsprojekt på Humlab kring cirkulation, appropriering och återutnyttjande av audiovisuellt kulturarv. Jag kommer att fungera som [...]

Distant reading the history of Swedish film politics in 4500 governmental SOU reports

Using computational methods, digitized collections and archives can today be scrutinized in their entirety. By distant reading and topic modeling one particular collection – 4500 digitized Swedish Governmental Official Reports (SOU) from [...]

Google Docs, digital humaniora & akademiskt samarbete

Centralt för forskningsfältet digital humaniora är föreställningen om att digital teknik främjar samarbete; texter kan exempelvis numera enkelt skrivas fram tillsammans. En av den humanistiska forskningens kanske [...]

Conference presentation at the British Museum

I am presently attending a conference at the marvelous British museum, 3D Imaging in Cultural Heritage. Tomorrow, I will give a talk on the various ways in which we have digitised and 3D scanned Christopher Polhems mechanical alphabet – [...]

Discovering Spotify

With a user base now officially reaching more than 100 million, which includes 60 million paying subscribers, the music streaming platform Spotify is today widely recognized as the solution to problems caused by recent decades of digital [...]
MediaCreeper