Sida 2 av 176

Varför föredrar barn animerat? Om hur förskolebarns syn på trovärdigt skådespeleri skiljer sig från vuxnas

Hur kan det komma sig att barn och vuxna har så vitt skilda uppfattningar om vad som är bra skådespeleri? Och att ingen barnskådespelare någonsin tilldelats en Oscar, en Academy Award, för bästa agerande? Inte ens barnstjärnan Shirley Temple [...]

367. Konsensuskonspirationen

I vilket Mediespanarna pratar om skillnaden mellan konsensus och konspiration och avslutar med en riktig spionhistoria.

Medielitteracitet genom lek med digitala medier i förskoleklassen – intressant ny avhandling om 5–7-åringars digitala kompetens

En märklig motsägelse som jag stött på bland många förskolepedagoger är att förskolebarn påstås dels inte kunna förstå sig på de ”nya” medierna, dels redan använder samma medier alltför mycket i hemmet… Denna inkonsekvens – att barnen redan [...]

Utkast till bibliotekskatalogens mediehistoria

I det bokmanus som jag för närvarande arbetar med – med arbetstiteln: “Dokumentation & representation. Om de svenska minnesinstitutionernas mediehistoria 1750-2015” – är tanken att kapitel två ska [...]

366. Binära svar på analoga problem

Lider svensk debatt av förenklingshysteri? Är vi på väg till ett samhälle som målar flaggor på trottoarerna? I detta avsnitt presenterar Erik och Jesper förslag på aspekter och perspektiv som påverkar hur personer agerar.

Metoder i medie- och kommunikationsvetenskap – Ny upplaga och ny redaktör

I början av 2000-talet kom Mats Ekström och Larsåke Larsson med metodboken Metoder i kommunikationsvetenskap. Jag blev tillfrågad att skriva ett kapitel om surveyundersökningar, vilket var smickrande men också en smula besvärligt. Manus skulle [...]

Måste kulturarv vara urgammalt? Vilket – och vems – kulturarv är egentligen värt att föra vidare till förskolebarnen?

I den nya läroplanen för förskolan, Lpfö-18, gällande från 1 juli i år står under rubriken ”Kommunikation och skapande”:”I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och [...]

Veckans video: Donald Trump is a Dinosaur!

Hittade en enligt min mening rolig och träffsäker video på YouTube med en mix av Trump-uttalanden och parallella scener ur tv-serien Dinosaurs från början av 90-talet. Situationskomedin är skapad av Bob Young och Michael Jacobs [...]

365. Fake News 65

Bästa poddradiolyssnare. Det är med värme och glädje vi berättar att vi har skapat ett avsnitt som handlar om en studie som visar på att personer över 65 år tenderar dela länkar från problematiska nyhetsförmedlare i större utsträckning än vad [...]

Digitalisering av svenska romaner

Inom ramen för vårt nya VR-projekt “Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945-1989” har det på sistone gjorts en hel del intervjuer med mig. De flesta [...]
MediaCreeper