Sida 2 av 194

Did Steve Jobs really restrict his kids’ access to iPads? If true, why withhold the scoop for 4 years? Were the "kids" interviewed?

I fem års tid har välutbildade medelklassföräldrar i medelklasstidningar över hela Västvärlden läst att medelklassmänniskor – tillika teknikentreprenörer – såsom Steve Jobs och Bill Gates varit restriktiva beträffande sina egna barns användning [...]

Om tyckokratin

Varje dag får jag uppmaningar om att gilla, följa och dela saker i mitt sociala medieflöde. Det ska tyckas så mycket. När denna krönika skrevs - i mars 2007 - fanns det knappt några sociala medier. Eller jo, det fanns visserligen både Facebook [...]

Tydlig estetisering av barnkroppen i 120 års biofilm? Åtminstone utifrån 50 av cirka 5 miljoner filmer…

Uttrycket ”estetisering” brukar vanligtvis avse ett förskönande av något som i realiteten inte är riktigt lika tjusigt. Ungefär som i meningar av typen ”estetiseringen av lidandet framkallar en oacceptabel njutning”, ”man bör ej  försköna [...]

412. Politiska, populistiska och pedagogiska val

I vilket Jesper och Erik bevakar vad valet i Storbritannien kan lära oss om kommande journalistiska utmaningar.

Lyssning: Om social nyhetslogik och annat i Digitalsamtal

Jag har pratat podd igen, och pratar journalister och sociala medier med Anders Thoresson i senaste avsnittet (#205) av Digitalsamtal. Det klippta samtalet är dryga halvtimmen långt, och finns att lyssna på här eller i din [...]

Utgör FN:s konvention om barnets rättigheter kanske ett hinder? Om mediernas viktiga roll för yngre röster

Denna vecka fyller FN:s konvention om barnets rättigheter 30 år. Situationen för barn har onekligen förbättrats sedan 1989, men framstegen sker alldeles för långsamt. Visserligen uppmärksammas idag ungas speciella utsatthet inför [...]

411. Alla vägar bär till Rom

Follow that priest! Litteraturvetaren Stefano Fogelberg Rota berättar om guidebokens långa och viktiga historia.

Om journalistik i oväntade spår

Försökte läsa om den här krönikan med frågan om något egentligen har hänt sedan 2007. Det korta svaret är väl: nej. Trenden mot större publikanpassning och snabba lockade nyheter är något som fortsatt. Men också motrörelsen. Slow journalism är [...]

Exkluderar verkligen 5-åringar överviktiga jämnåriga enbart därför att dessa är tjocka?

Förra veckan problematiserade jag förekomsten av ”tjocka” mammor i ett antal bilderböcker, med ett flertal kritiska frågor till forskaren Mia Österlund som tolkat dem som uttryck för fettpositivism och fettaktivism från illustratörernas sida. [...]

410. Sagan om datahålet

I vilket Jesper och Erik fyller fem olika former av tomrum med information.
MediaCreeper