590. Cyberpunk 2023

I samband med lanseringen av Cyberpunk 2077s nya DLC Phantom Liberty följer Erik och Jesper upp CD Project Reds tre år gamla krishantering och diskuterar likheter och skillnader i hur sport- respektive spelorganisationer behöver agera vid svåra tider.

DIKA11.6 Algoritmer & digital kultur

Imorgon är det dags för den sjätte föreläsningen i introduktionskursen för Kandidatprogrammet i digitala kulturer. Det kommer att handla om matematikern Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (Algoritmi), rekommendationsalgoritmer på Netflix och Youtube [...]

#589. Föreläsningsstilar

I vilket Erik och Jesper samtalar om universitetets första uppgift: undervisning. Inte minst handlar samtalet om det arbete som förekommer bakom kulisserna inför en föreläsning. Vad utgör egentligen ett bra föreläsningsupplägg, finns det flera [...]

DIKA11.5 Fuchs & sociala medier

På måndag 18/9 är det dags för den femte föreläsningen på DIKA11. Det kommer att handla om sociala medier, framväxten av plattformar för användargenererat innehåll och medieteoretikern Christian Fuchs perspektiv på sociala medier. Eftersom fokus [...]

DIKA11.4 Jenkins & användarkultur

Imorgon är det dags för den fjärde föreläsningen i kursen DIKA11 som behandlar och introducerar olika teorier om digital kultur inom ramen för kandidatprogrammet i digitala kulturer vid Lunds universitet. Det kommer bland annat att handla om [...]

#588. Kontextuella osatsningar

I vilket Erik och Jesper diskuterar behovet att var väl insatt i den samhälleliga kontexten för den som arbetar med kommunikationsfrågor. Utifrån den svenska fackföreningsrörelsens snåriga PR-historia, där Jesper råkar kalla saligt inkorporerade [...]

DIKA11.3 Digitaliseringens mediehistoria

Imorgon är det dags för tredje föreläsningen i kursen DIKA11 som kommer att behandla digitaliseringens mediehistoria. I föreläsningen tar jag upp både Alan Turing och Claude Shannon, liksom historien kring datorns tillblivelse – och dess [...]

587. Bakvända kampsånger

Tre starter. Tre avhandlingar. En amerikansk kampsång har blivit en skärningspunkt för tre kriser. Dels liberalismens försvinnande, dels arbetarrörelsens oförmåga att kraftsamla kring sina kärnfrågor och dels en begynnande kris för den politiska [...]

DIKA11.2 Vad är digital kultur?

Imorgon är det dags för den andra föreläsningen i kursen DIKA11 på kandidatprogrammet i digitala kulturer vid Lunds universitet. Vad är digital kultur frågar jag mig, och det kommer bland annat att handla om influencern Milla Sofia och [...]

Introduktion till DIKA11

Imorgon börjar kursen DIKA11 Teorier – Introduktion på kandidatprogrammet i digitala kulturer vid Lunds universitet. Jag har förmånen att få undervisa denna kurs. Det ska bli roligt och framför allt spännande att träffa alla studenter, några [...]
MediaCreeper