Category: Metod

Snabba opinionsmätningar: ny rapport

Gårdagens majmätning från SCB bekräftade vårens tendenser i partisympatimätningarna från andra institut. Det är Sverigedemokraternas (och kanske Vänsterpartiets) år i opinionen. Visserligen är osvuret bäst, men troligast är att valresultatet i [...]

Google Docs, digital humaniora & akademiskt samarbete

Centralt för forskningsfältet digital humaniora är föreställningen om att digital teknik främjar samarbete; texter kan exempelvis numera enkelt skrivas fram tillsammans. En av den humanistiska forskningens kanske [...]

”Det är algoritmerna” – en förklaring som betyder ”jag har ingen förklaring”

Stiftelsen för internetinfrastruktur har släppt en ny rapport vid namn Algoritmer: Så påverkar de din vardag, skriven av Jutta Haider och Olof Sundin. Här tänkte jag redogöra för min kritik mot [...]

Maskinläsning. Om massdigitalisering, digitala metoder och svensk dagspress

Hösten 2014 samlades ett sjuttiotal bibliotekarier, forskare och representanter för tidningsbranschen på British Library i London för en konferens om digitalisering av äldre dagspress inom ramen för [...]

Temanummer av tidskriften Nordicom Information om digitala metoder

Min kollega Johan Jarlbrink har tillsammans med Ingela Wadbring på JMG satt ihop ett temanummer i tidskriften Nordicom Information om digitala metoder. “I en tid när det mesta medieinnehåll föds digitalt och när [...]

Några ord om metod

Resultaten av studien ”Invandring på ledarsidorna i svensk nationell dagspress 2010–2015”, som Niklas Bolin, Jonas Hinnfors och jag släppte häromdagen, har väckt en del debatt. Medan många reaktioner [...]

Uppmaning till journalister att sansa er förtjusning för big data

I min tidigare artikel om Big data: hur man mäter exakt fel beskrev jag problemet med att ge avkall på sitt kritiska tänkande eftersom datamängden är så pass stor att blotta storleken på [...]

Big data: Hur man mäter exakt fel

Med big data kan man kasta ut teori och i stället låta datan tala för sig självt. Kausalitet är död och korrelation är den nya herren på täppan. I denna text ska jag [...]

Ny forskning: Visst kan man blanda post- och webbenkäter

En stor del av medieforskningens publikstudier bygger på surveyundersökningar, traditionellt genomförda med postenkäter (till exempel SOM-undersökningarna). Men numera går det också att genomföra [...]

Om opinionsmätningar och opinionsjournalistik

Med anledning av dagens undersökning från YouGov – liksom mediernas bevakning av den – känns det som om det finns skäl att påminna om en artikel jag skrev för några år sedan. Rubriken [...]
MediaCreeper