Author: Nils Gustafsson Page 2 of 5

Fil. dr. vid Lunds universitet.

On online hate speech in India and Sweden

This week is the "Digital Society Science Week" at Lund University. It's a part of the 350 year jubilee and presents a plethora of great research and other stuff.During the two-day Digital Society Symposium that kicked off [...]

Den oförvitlige ämbetsmannen. Sture Linnérs Ingen människa är en ö, New Public Management och kåranda inom offentlig förvaltning.

Jag hittade den här sex år gamla texten, som väl egentligen handlar om korruptionsbekämpning i den offentliga förvaltningen, i min jobbdator nyligen. Jag tror att jag tänkte att den skulle publiceras [...]

"New" publication: : Digital politik. Sociala, medier, deltagande och engagemang. Anmälan av Nils Gustafsson

Jag har ett antal o- och halvskrivna recensioner till Statsvetenskaplig tidskrift liggande (framförallt en av Francis Fukuyamas båda tegelstenar om den politiska ordningen från aporna till våra dagar - den hotade att [...]

"New" publication: Greater Copenhagen och mindre Öresund?

Jesper Falkheimer och jag ombads att skriva ett kapitel om skåningarnas syn på Öresundsregionen utifrån SOM-institutets senaste sydsvenska undersökning. Det gjorde vi, vilket väckte viss uppmärksamhet redan [...]

På senaste tiden: Nils är ute och samverkar

Här kommer en lista på offentliga, halvoffentliga och privata föredrag och liknande jag hållit hösten 2014-våren 2017 utanför Lunds universitet. Som ni ser är jag ganska förtjust i att vara ute och [...]

På senaste tiden: Nils i medierna

Ja, jag har ju inte skrivit här på ett och ett halvt år, så det kan ju vara dags igen, kanske. Även om min ursprungliga ambition med bloggen - som när jag startade den för snart tio år sedan var att [...]

New Publication: Social Media and Parliamentary Infighting: Digital Naturals in the Swedish Riksdag?

In 2012-2014 I interviewed Swedish parliamentarians from different parties about how they used social media and what they thought about parliamentarians' use of social media in general. The first outcome of the study was a preliminary [...]

Free at last: friheten med fast

[English summary: I just got a tenured position as senior lecturer/assistant professor at the Department of Strategic Communication at Lund university. This makes me a winner in the academic lottery and also a very calm, satisfied, healthy [...]

New Publication: Big data, small data och etik i internetforskningen: utmaningar för samhällsvetenskapen

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet fyller 50 i år. i samband med jubiléet har man gett ut en jubileumsbok - Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund - en vital 50-åring - som samlar en rad [...]

Extra val: författningspolitisk kommentar

UPPDATERAD 2014-12-05 (se nederst i inlägget)Efter att statsministern i går meddelade att regeringen den 29 december avser att utlysa extra val som ska hållas den 22 mars 2015 har det blivit uppenbart att det finns en stor [...]
MediaCreeper