Author: Pelle Snickars Page 2 of 20

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet.

Filmkapitel till bokmanus

Jag arbetar för närvarande med ett bokmanus om audiovisuella medier och arkiv 1945 till 1989. Det första kapitlet som behandlar film är nu färdigskrivet. Det ägnas framför allt åt uppkomst (och fall) av de så kallade Filmhistoriska Samlingarna [...]

Nytt arbete vid Lunds universitet

Idag har rektor vid Lunds universitet beslutat om innehavare av professuren i digitala kulturer – som råkar vara jag. Jag byter alltså lärosäte – från norr till söder. Det ska bli väldigt roligt att börja arbeta i Lund vid Institutionen för [...]

Bokmanus under arbete

Jag har påbörjat arbete med ett nytt bokmanus – med arbetstiteln Medier och arkiv 1945–89. Utgångspunkten för det hela är de olika typer av distansläsning och temamodellering av statliga utredningar som jag ägnade mig åt under förra året inom [...]

Nytt forskningsprojekt beviljat av RJ

Jag fick idag glädjande besked av RJ om att projektansökan Moderna tider 1936 beviljats. Tillsammans med mina kollegor Maria Eriksson, Fredrik Norén och Emil Stjernholm kommer vi att undersöka vad samtida algoritmer för mönsterigenkänning ser [...]

100 miljoner ord

Jag håller för närvarande på och skriver på en artikel till Historisk tidskrift, den har ett kommande temanummer om empiri. I texten presenterar jag en del av den forskning vi ägnat oss åt inom projektet Välfärdsstaten analyserad – liksom några [...]

Bokrecension i Respons

I det senaste numret av tidskriften Respons har litteraturvetaren Per Israelson vid Stockholms universitet recenserat min bok Kultararvets mediehistoria. Det är en mycket välvillig text – som naturligtvis glädjer mig. Det är inte minst en [...]

Recension av Mediernas historia i HT

I ett av de senare numren av Historisk tidskrift har vår bok Mediernas historia recenserats av professor emeritus Sverker Jonsson vid Göteborgs universitet. Han är överlag positiv till vår bok, men har även ett par invändningar. Recensioner i HT [...]

1909 – Video Reuse Detector

I am currently devoting my time to the EU-project European History Reloaded. Together with my colleague Maria Eriksson and developer Tomas Skotare at Humlab, I have started working on an article that will analyse reuse of old film footage via a [...]

Gör debut i tysk teve

För någon vecka sedan hade jag ett tyskt teve-team hemma på besök i lägenheten; det var en rättså lång inspelning som handlade om Spotify. Nu är programmet “Streaming-Gigant: Die Macht Spotifys” tillgängligt på tyska public service-kanalen ARD. [...]

Recenserar Medievetenskapens idétraditioner i Respons

Jag har nyligen publicerat en recension i tidskriften Respons av boken Medievetenskapens idétraditioner. Både ris och ros blir det – och även om jag ställvis är kritisk till somligt så är det en bok jag rekommenderar. Eftersom jag sitter i [...]
MediaCreeper