Author: Pelle Snickars Page 2 of 22

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet.

Review in Nordicom Review

In the latest issue of Nordicom Review (June 2023) I have published a review of Jan Olsson’s book, The Life and Afterlife of Swedish BiographFrom Commercial Circulation to Archival Practices (2022). I was very fond of the book. Olsson knows his [...]

Om DAK

Under perioden 1930 till 1990 etablerades en rad olika audivisuella arkiv i Sverige: Grammofonarkivet på Radiotjänst, de Filmhistoriska Samlingarna på Tekniska museet, Inspelningsarkivet (för radio) på Sveriges Radio, Nationalfonoteket på [...]

Föreläsning på Fotoskolan Sthlm om museifotografi

Idag ska jag göra en presentation om museifotografi inom ramen för en föreläsningsserie om fotografihistoria på Fotoskolan i Stockholm. Det kommer att handla både om museifotografi på 1850-talet (Roger Fenton) liksom om den senare svenska [...]

Om digital historia i Lychnos

I den idéhistoriska årsboken Lychnos har jag varit gästredaktör för en temasektion om digital historia. Att sätta samman ett tema om digital historia i bokform kan möjligen ses som något av en anakronism. Som årsbok för idé- och [...]

New book published – From Big Bang to Big Data

McGill-Queen’s University Press has recently published our new book From Big Bang to Big Data: A History of the Media marketed with the slogan: A long history of media – from antique graffiti to Spotify playlists. Does media history really start [...]

DIKA21.6

Imorgon är det dags för den sjätte föreläsningen i serien föredrag om teorier kring digital kultur. Det kommer att handla om global digital kultur med fokus på länder som Kina och Indien. Föreläsningen som en PDF finns här:

DIKA21.5

Imorgon är det dags för den femte föreläsningen om teorier och föreställningar kring digital kultur. Vi kommer att prata om infrastruktur, dataflöden, och digital hållbarhet. En PDF för den intresserade finns här:

DIKA21.4

På onsdag är det dags för den fjärde föreläsningen i kursen DIKA21 om olika teorier kring digital kultur. Vi kommer bland annat att prata om den användargenererade webben, om digitala kulturstudier – liksom om Marshall McLuhan. En PDF med alla [...]

DIKA21.3

Imorgon är det så dags för den tredje föreläsningen i kursen DIKA21 om diverse teorier kring digital kultur. Vi kommer att prata om allt från Lev Manovich till Youtubes Content-ID och automatisk pixelanalys. En PDF av alla föreläsningsslides för [...]

DIKA21.2

Imorgon är det så dags för den andra föreläsningen på teorikursen i digitala kulturer, DIKA21. Det kommer att handla om digitaliseringens mediehistoria – från Alan Turing till The Pirate Bay. Slides för den intresserade finns här:
MediaCreeper