Sida 2 av 249

En fin dag på Chalmers: kriskommunikation i universitetsvärlden

I veckan hade jag möjlighet att delta på en utbildningsdag om kriskommunikation på Chalmers under ledning av Mia Dahlström (Dharmia) och Henrik Dahlberg. Deltagarna var kommunikatörer från lärosäten i Västsverige som under en heldag fick lyssna [...]

598. Krigsråd

Med bakgrund i en del felaktigheter i nyhetsmediernas rapportering av den pågående konflikten i Israel-Palestina resonerar Erik och Jesper hur dessa kan undvikas. Utifrån en artikel av Margaret Sullivan i The Guardian landar diskussionen i [...]

Barnläkarföreningens ”nya riktlinjer” om barns ”skärmtid” är bara samma gamla (ideologiskt färgade) rekommendationer…

 Åtminstone alltsedan 2002 har Svenska Barnläkarföreningen företrädd av Hugo Lagercrantz, senior professor i barnmedicin vid Karolinska Institutet, varnat för de allra yngstas tittande på tv/DVD/datorskärmar/Ipads – numera allmänt [...]

597. Faran med ChatGPT

Erik har gjort en liten innehållsstudie av hur ChatGPT omnämns i dagspress respektive lärares fackpress. Inte helt överraskande är temat "fusk" mest frekvent. Men det är inte det som bör vara det oroande för lärare i skolan …

596. Skrivkris(erna)

Vilka faktorer påverkar förutsättningarna för studenters skrivande inom akademin?

Världens kortaste disputation

Det var disputationsdag och den unge doktoranden var nervös. Han hade inte sovit så mycket och var lite blek om nosen. En stor del av nervositeten berodde på att opponenten inte var vem som helst. Granskaren av avhandlingen var en äldre [...]

Informationssökningsrepertoarer och dess beständighet – ny vetenskaplig artikel

En helt avgörande faktor för framgångsrik kriskommunikation är att förstå människors vardag och inte minst deras medievardag. Mina kollegor och jag har under de senaste åren försökt begripa oss på hur människors strategier för att söka [...]

Om Arkivet för ljud och bild

Arbetet med min bok om de audiovisuella arkivens mediehistoria i Sverige går nu in på upploppet. Det sista kapitlet handlar om Arkivet för ljud och bild – med fokus på arkivets uppkomst under det sena 1970-talet och praktiska verksamhet på [...]

#595. Svampplockaren Osama

Efter ännu ett terrordåd frågar sig Erik och Jesper vad som driver på våldsspiralen. Handlar det om ett hat mot friheten, desinformation, brottslingars önskan att botgöra, politiska entreprenörer eller internets framväxt. Eller är det kanske så [...]

Deadline är bara nåt man säger!

Det var fredag eftermiddag, ganska sent och projektassistenterna var stressade. Arbetet att samla in och kategorisera den stora mängden forskningsmaterial hade gått trögare än beräknat och deadline närmade sig obehagligt snabbt. Vid lunchmötet [...]
MediaCreeper