Author: Bengt Johansson Page 2 of 26

Professor vid JMG, Göteborgs universitet.

Om journalistik i oväntade spår

Försökte läsa om den här krönikan med frågan om något egentligen har hänt sedan 2007. Det korta svaret är väl: nej. Trenden mot större publikanpassning och snabba lockade nyheter är något som fortsatt. Men också motrörelsen. Slow journalism är [...]

Om att bli bloggad

Idag har vi (nästan) vant oss vid att allt i princip kan vara offentligt. Håller man en föreläsning eller föredrag måste man utgå från att det kan ligga ute på sociala medier i nästa andetag. På så sätt har lever vi våra liv där gränsen [...]

AI och journalistik (vol 2): Om personaliserade nyheter och offentlighet

En annan sak som AI kan stödja är att vi får ta del av information som blir mer och mer anpassad efter vår individuella smak. Vi ser det hela tiden, inte minst ifråga om annonser. Har du sökt på en produkt, eller köpt något fylls flödet direkt [...]

Om Alliansvalet och min feghet

Jag tänkte att jag skulle utmana Peter Esaiasson och Henrik Oscarsson om att namnge valrörelsen 2006. Men tyvärr fegade jag ur. Istället blev krönikan efter valrörelsen en argumentation för att internet slog igenom (bloggarna), att det var en [...]

AI och journalistik (vol 1): Om textrobotar och autencitet

AI är ordet på allas läppar. I tisdags var jag på ett spännande seminarium/workshop om AI och journalistik på Medier och Demokrati Lindholmen Science Park. Det var många intressanta inlägg och min kunskapsnivå ökade enormt om hur AI i olika [...]

Om skandalers dagordningssättande makt

Jag hade mycket skandalfokus i mina krönikor från 2006. Eftersom jag just då skrev boken om valstugorna och lanserade pratskandaler som begrepp var det kanske inte så märkligt. Så bara efter några månader efter den första krönikan om [...]

Om lokala valrörelser

När jag började forska i början på 1990-talet hamnade jag i lokala nyheter. Det var inte självvalt, utan en konsekvens av att professor Kent Asp hade startat ett projekt som hette "Medierna och den offentliga sektorn". Skulle jag forska var [...]

Förorten – ett samhällsvetenskapligt reportage

Forskningsprojektet KRISAMS (kriskommunikation och samhällsförtroende i det multipublika samhället) fick en flygande start med boken om Stockholmsattentatet - "Allt tyder på ett terrordåd". Även om mycket är på gång har det varit mer tunnsått [...]

The rise of talk scandals

Ibland funderar jag på vilket avtryck jag egentligen gjort inom medieforskningen sedan jag började forskar på 1990-talet. Det enda som jag säkert kan säga lever vidare är begreppet pratskandaler (talk scandals). När jag skrev boken "Efter [...]

Katastrofjournalistik och kriskommunikation

Under de senaste åren har jag och kollegor börjat uppmärksamma en lite annorlunda form av kriskommunikation. Det är inte kommunikation vars funktion är att se till att vi överlever krisen, inte heller sådant som hjälper oss att utkräva ansvar [...]
MediaCreeper