Author: Margareta Rönnberg Page 2 of 28

Professor emeritus i filmvetenskap med inriktning mot barnkultur och medier, samt före detta lektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Nu är ”barndomen” tydligen ”död” igen! Denna gång på grund av Internet… Fast ingen meddelade när den senast återuppstod

När jag letade efter forskningsrapporter till min tredelade granskning av böckerna om ”skärmhjärnan” av Anders Hansen (2019) och Sissela Nutley (2019) (16/9, 23/9 och 30/9, eller hela texten 10/10-19) snubblade jag över information om [...]

Svensk barnfilm fyller snart 100 år. Planerar Svenska filminstitutet något jubileumsfirande?

Enligt Wikipedia är Barnen från Frostmofjället (1945, Rolf Husberg) den första svenska barnfilmen. Uppgiften följs visserligen av det högst motiverade påpekandet ”källa behövs”. Den enda litteraturhänvisning som ges är Malena Jansons Bio för [...]

"Skärmhjärnan" I +II + III som pdf-fil till kurslitteratur

Alla tre delar i min ”skärmhjärnetrilogi" finns att ladda ner i snyggare, mer lättläst format och med innehållsförteckning – på Elza Dunkels’ blogghttp://www.kulturer.net/2019/10/08/forskning-om-skarmar/  Den 53-sidiga texten [...]

Vem ”äger” egentligen estetiken? Existerar det inte någonting som kan kallas för en specifik barnkulturell estetik?

När jag googlar med sökord av typen ”Barn & estetik” eller ”Barns estetiska upplevelser” kommer nästan bara länkar upp som handlar om hur vuxna, främst pedagoger, ska inympa sin estetik i de okunniga små. Således dominerar artiklar om ”barns [...]

Vad säger tonåringarna själva om sitt påstådda ”mobilberoende”, ”skärmstressen”, sömnen och sitt förment allt sämre mående i och med de nyaste digitala medierna?

Med ett statligt normaliserat uttryck, som jag själv ogillar, talas det idag överallt – och vanligtvis kritiskt – om ”ungar” och medier. Ytterst sällan får dessa tonåringar själva komma till tals, annat än på sin höjd kryssa i en ruta. Idag ska [...]

”Skärmtid” är mindre ”skadlig” för tonåringars välbefinnande än att ha glasögon! (”Skärmhjärnan” Del II: Tonårshjärnan i en digital tidsålder)

I måndags (16/9-19) granskade jag kritiskt två nya svenska böcker med fokus på vad läkarna som skrivit dem har att säga om barnhjärnans förutsättningar att använda ”skärmar”: psykiatrikern Anders Hansens storsäljare Skärmhjärnan. Hur en hjärna i [...]

”Skärmarna” gör ingenting med ditt barn! Men två nya svenska böcker om ”skärmhjärnan” vill få dig att tro det…

Det senaste dryga decenniet har oenigheten om de nyaste ”skärmmediernas” befarade inverkan på barn tagit sig uttryck som en strid mellan barnläkare och medie-forskare. Sverige är inget undantag, här främst genom Svenska barnläkarföreningen [...]

Anders Hansen & Sissela Nutley förstår sig inte bättre på barns ”skärmtid”, bara för att de är doktorer! Kanske på grund av deras egen ”skärmhjärna”?

Det senaste dryga decenniet har oenigheten om de nyaste ”skärmmediernas” befarade inverkan på barn tagit sig uttryck som en strid mellan barnläkare och medie-forskare. Sverige är inget undantag, här främst genom Svenska barnläkarföreningen [...]

Kan inte barn tillåtas närma sig leken på olika sätt? Existerar kanske rent av olika lekstilar och skiftande lekkreativitet?

Jag har länge undrat över det i förskolesammanhang så vanliga påståendet att ”(alla) barn är olika”, men trots det tydligen med personalens stöd ska läras att förhålla sig till leken på samma sätt. De som till exempel inte direkt [...]

”Ett barn har hundra språk…” Eller åtminstone en 10-12 stycken..? Fast hur många ”språk” har egentligen pedagogerna?

Med vilken rätt gör dagens vuxna intrång i barns lek och kamratsamvaro, med alla möjliga pedagogiska ingrepp för att påskynda barnens utveckling? Själva slapp de som barn av allt att döma sådana interventioner. Varför ska dagens barn vara [...]
MediaCreeper