Author: Margareta Rönnberg Page 2 of 29

Professor emeritus i filmvetenskap med inriktning mot barnkultur och medier, samt före detta lektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Finns jultomten på riktigt? Barns gradvisa misstänksamhet mot Tomtens existens – i fem steg

Är dagens barn så godtrogna ända upp i 9-10-årsåldern, att de verkligen tror att tomten finns på riktigt? Jag har i flera år förundrats över de barn i 3–10-årsåldern, som jag brukar tillbringa varje julafton med. Inte ens de äldsta tycks klart [...]

Om Tomtens existens ifrågasätts i årets julkalender, riskerar då också Guds existens att betvivlas? Är det i så fall illa?

I sedvanlig ordning väcker också årets julkalender debatt. En handfull människor, även kallade ”folkstorm”, är ”chockade”. I år är det inte på grund av alltför mycket kristen tro, som när det resulterade i att namnet adventskalender 1971 byttes [...]

Översättningstips till DAGENS NYHETERS kommande december-artikel om "skärmfaran": ”Wealthy Silicon Valley parents less concerned about early tech exposure” (2019)

I fem års tid har välutbildade medelklassföräldrar i medelklasstidningar över hela Västvärlden läst att medelklassmänniskor – tillika teknikentreprenörer – såsom Steve Jobs och Bill Gates varit restriktiva beträffande sina egna barns användning [...]

Did Steve Jobs really restrict his kids’ access to iPads? If true, why withhold the scoop for 4 years? Were the "kids" interviewed?

I fem års tid har välutbildade medelklassföräldrar i medelklasstidningar över hela Västvärlden läst att medelklassmänniskor – tillika teknikentreprenörer – såsom Steve Jobs och Bill Gates varit restriktiva beträffande sina egna barns användning [...]

Tydlig estetisering av barnkroppen i 120 års biofilm? Åtminstone utifrån 50 av cirka 5 miljoner filmer…

Uttrycket ”estetisering” brukar vanligtvis avse ett förskönande av något som i realiteten inte är riktigt lika tjusigt. Ungefär som i meningar av typen ”estetiseringen av lidandet framkallar en oacceptabel njutning”, ”man bör ej  försköna [...]

Utgör FN:s konvention om barnets rättigheter kanske ett hinder? Om mediernas viktiga roll för yngre röster

Denna vecka fyller FN:s konvention om barnets rättigheter 30 år. Situationen för barn har onekligen förbättrats sedan 1989, men framstegen sker alldeles för långsamt. Visserligen uppmärksammas idag ungas speciella utsatthet inför [...]

Exkluderar verkligen 5-åringar överviktiga jämnåriga enbart därför att dessa är tjocka?

Förra veckan problematiserade jag förekomsten av ”tjocka” mammor i ett antal bilderböcker, med ett flertal kritiska frågor till forskaren Mia Österlund som tolkat dem som uttryck för fettpositivism och fettaktivism från illustratörernas sida. [...]

Är verkligen ”feta” mammor i bilderböcker uttryck för fettpositivism? Eller helt enkelt vardagsrealism?

Jag inledde förra veckan en serie blogginlägg som problematiserar barnkulturämnets aktuella frågeställningar och status, utifrån en ny CBK-antologi. Denna vecka ska jag som utlovades ta upp texten ”'Rumpan är stor, men byxan är trång’. [...]

Varför skiljer så få ”barnkulturforskare” mellan normer och ideal – och mellan barnkultur och ungdomskultur? Om CBK:s nya skrift

I mitten av mars varje år hålls alltsedan 1984 Centrum för barnkulturforsknings (CBK) tredagarssymposium vid Stockholms universitet. Grundtanken är att svenska forskare inom området ska få redovisa sin senaste forskning inför allmänheten och för [...]

Nu är ”barndomen” tydligen ”död” igen! Denna gång på grund av Internet… Fast ingen meddelade när den senast återuppstod

När jag letade efter forskningsrapporter till min tredelade granskning av böckerna om ”skärmhjärnan” av Anders Hansen (2019) och Sissela Nutley (2019) (16/9, 23/9 och 30/9, eller hela texten 10/10-19) snubblade jag över information om [...]
MediaCreeper