Author: Margareta Rönnberg Page 2 of 25

Professor emeritus i filmvetenskap med inriktning mot barnkultur och medier, samt före detta lektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Det finns ingen våldsam lek – bara våldslekar! Om en seglivad myt hållen vid liv av kvinnor

För ett år sedan blev en förskola i Halmstad riksbekant på grund av dess nolltolerans mot krigslekar och mot att barnen byggde vapen av allt möjligt: ”Det var skjuta, dö och sparka. Det blev fysiskt och de gjorde varandra illa", säger [...]

Skolforskningsinstitutet undrar inte VARFÖR det gjorts så få studier av lekundervisande förskollärare…

Visst låter det fint: ”Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor”? Tyvärr åtföljt av ”– undervisning i förskolan”… Detta är nämligen titeln på en färsk rapport från Skolforskningsinstitutet (2019:1), en myndighet under [...]

Vad är det för fel med antropomorfisering? Likheterna mellan människa och djur kan främja både empati och djurens rättigheter

Jag förbryllas dagligen av motsägelsefulla påståenden om barnrelaterade ämnen och denna vecka ska jag ta upp ännu ett exempel: de som menar att antropomorfisering i barnfilmer och barnböcker inte är bra, men samtidigt tycker att barn som leker [...]

Varför föredrar barn animerat? Om hur förskolebarns syn på trovärdigt skådespeleri skiljer sig från vuxnas

Hur kan det komma sig att barn och vuxna har så vitt skilda uppfattningar om vad som är bra skådespeleri? Och att ingen barnskådespelare någonsin tilldelats en Oscar, en Academy Award, för bästa agerande? Inte ens barnstjärnan Shirley Temple [...]

Medielitteracitet genom lek med digitala medier i förskoleklassen – intressant ny avhandling om 5–7-åringars digitala kompetens

En märklig motsägelse som jag stött på bland många förskolepedagoger är att förskolebarn påstås dels inte kunna förstå sig på de ”nya” medierna, dels redan använder samma medier alltför mycket i hemmet… Denna inkonsekvens – att barnen redan [...]

Måste kulturarv vara urgammalt? Vilket – och vems – kulturarv är egentligen värt att föra vidare till förskolebarnen?

I den nya läroplanen för förskolan, Lpfö-18, gällande från 1 juli i år står under rubriken ”Kommunikation och skapande”:”I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och [...]

Veckans video: Donald Trump is a Dinosaur!

Hittade en enligt min mening rolig och träffsäker video på YouTube med en mix av Trump-uttalanden och parallella scener ur tv-serien Dinosaurs från början av 90-talet. Situationskomedin är skapad av Bob Young och Michael Jacobs [...]

Det finns bara en enda sorts barnkultur – hur många "barnkultur-begrepp" vuxna än hittar på…

I snart 50 år har kulturarbetare, författare, konstnärer, teaterfolk, kulturbyråkrater med flera som tillverkar produkter, föreställningar, kurser etc. för barn, innehaft tolknings-privilegium vad gäller innebörden av begreppet ”barnkultur”. [...]

Kan förskolepedagogik vara ”opolitisk” – samtidigt som ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter ska synliggöras?

FN:s generalförsamling antog för drygt tre år sedan 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling (eng. Sustainable Development Goals) och länderna ska verka för att dessa uppnås till 2030.I den nya läroplanen för [...]

Populistan med läsarnas favoriter

Läsarnas topp-lista utifrån antalet besök1. Måndag 5 februari 2018Lider inte också journalister och hjärnforskare ibland av "IQ-brist", Martin Ingvar? (13 953 [...]
MediaCreeper