Author: Orla Vigsø Page 2 of 2

Medieforskare vid JMG, Göteborg.

Branden och kriskommunikationen

Det var knappt att skogsbranden i Västmanland hade blivit mediestoff innan kritiken kom. Dålig beredskap, dålig kommunikation, problem att få klara besked och så vidare. Regeringen har annonserat en granskning, och [...]

NOPSA

Börjar göra mig klar för mitt livs första statsvetarekonferens, NOPSA i Göteborg. Jag deltar med ett paper om tidsindelning av valaffischer i Sverige och vilka problem det finns i en sådan strukturering. Det bygger [...]

Här kan du hitta mina publikationer

Webben är en jungel, och det finns numera tusindtals ställen man kan ladda upp sina publikationer. Jag har valt att göra det här: https://shfa.academia.edu/OrlaVigsö Om du letar efter något jag har skrivit, är [...]
MediaCreeper