Author: Mediespanarna poddradio Page 2 of 90

Poddradio av Erik Lindenius och Jesper Enbom vid Umeå universitet.

619. Ronja ReMake-dotter

I vilket Jesper vill föra till protokollet att han var emot en remake av Ronja Rövardotter från början. Trots det har Erik sett inledningen av den nya Ronja-serien på Netflix och undrar voffor di gör på detta viset.

618. Usla i kris

I vilket Erik och Jesper diskuterar hur svenska myndigheter hanterar krissituationer och vad eventuella brister kan bero på. Utgångspunkten är en ledartext av Peter Wennblad i Svenska Dagbladet som menar att Sverige står dåligt rústat för kriser.

617. Fyra upprördheter

I vilket Erik och Jesper går igenom veckans upprördheter i medierna: falska dödsbud i engelska kungahuset, Trumps blodbad och dubbla ukrainska ambassadörer.

616. Informationsbrist

I vilken Erik och Jesper diskuterar svårigheten att förstå omvärlden i en tid då vi kastas mellan information overload och den andra sidan av myntet: Brist på information.

615. Politik och enskilda individer

[2024-03-09] I vilket Jesper och Erik pratar om hur personifiering inom politiken gått från att innebära att enskilda medborgares situation lyfts fram som exempel på politiska utmaningar till att politiker anser sig vara ideologiska poliser som [...]

614. Annadoter

I stressiga ansökningstider gör Erik och Jesper ett kort avsnitt i vilket de ondgör sig över den samtida samhällsdebatten. Erik introducerar ett begrepp för att fånga ett av problemen med diskussioner på sociala medier: Annadoter.

613. En historisk konflikt

I vilket Jesper och Erik diskuterar en konflikt vid Umeå universitet som härrör ur olika syn på vem som får forska och undervisa på vad.

612. ”Yttrandefrihet”

I vilket Erik och Jesper fortsätter att diskutera yttrandefrihet med anledning av ytterligare aktuella exempel. Exempelvis så har Magdalena Andersson utnyttjat sin yttrandefrihet men finns det saker som det är olämpligt att hon uttalar sig om? [...]

611. Swedish yttrandefrihet

I avdelningen "ministrar säker saker" har Mediespanarna nu kommit till statsminister Ulf Kristerssons fika-video och kulturminister Parisa Liljestrands yttrandefrihetsintervju i Svenska Dagbladet. Gissa vilket uttalande som fått mest [...]

610. Class of 2024

Ett debattinlägg om hur medelklassen. och arbetarklassen skildras i nyhetsmedierna av sociologen Johan Alfonsson blir grunden för ett samtal mellan Erik och Jesper. Hur skildras egentligen klassamhället? Är det för mycket fokus på medelklassen? [...]
MediaCreeper