Author: Mediespanarna poddradio Page 2 of 89

Poddradio av Erik Lindenius och Jesper Enbom vid Umeå universitet.

604. En överfull jul

I vilket Erik och Jesper diskuterar konsten att välja bort för att få mer. Det gäller berättelser i populärkultur, men kanske även i juletider?

603. De banala åsikterna

Utbildningsministern går från oklarhet till oklarhet. Tidöavtalet ligger vita havet på taken. Anekdoter är underlag för utbildningspolitik. Men systemet fungerar, så vad är haken?

602. Oansvarig utgivare

I ett samhälle där allt fler livnär sig på att publicera innehåll på en stadigt ökande flora av medieplattformar har plagiat blivit ett allt större problem. Detta diskuterar Erik och Jesper med utgångspunkt i en video om detta fenomen av den [...]

601. Konflikten som kom in från glömskan

Vaxholmskonflikten. Blockader. Lex Laval. Arbetsmarknadsjournalistik. Vilda strejker. Kollektivavtal. Toys R' Us. Sympatiåtgärder. Lönedumpning. Många av Sveriges fackliga konflikter håller på att falla i glömska. Därför kan konflikten kring [...]

#600. Vad var det vi sa!

Ett avsnitt där vi tar till backspegeln och ser tillbaka på avsnitt där vi känner att vi nog hade rätt. Det handlar om skilda, men ändå angränsade, ämnen som akademisk frihet, liberalismens död, den sociala punkten och Ukraina. Avsnittets titel [...]

#599. Det här avsnittet skulle ej kunna göras på Chalmers

Finns den fria akademin längre? Vad ska den stå för? Frågar du Chalmers ska den ta ansvar för idéutbyte genom att förbjuda vissa former av offentligt idéutbyte.

598. Krigsråd

Med bakgrund i en del felaktigheter i nyhetsmediernas rapportering av den pågående konflikten i Israel-Palestina resonerar Erik och Jesper hur dessa kan undvikas. Utifrån en artikel av Margaret Sullivan i The Guardian landar diskussionen i [...]

597. Faran med ChatGPT

Erik har gjort en liten innehållsstudie av hur ChatGPT omnämns i dagspress respektive lärares fackpress. Inte helt överraskande är temat "fusk" mest frekvent. Men det är inte det som bör vara det oroande för lärare i skolan …

596. Skrivkris(erna)

Vilka faktorer påverkar förutsättningarna för studenters skrivande inom akademin?

#595. Svampplockaren Osama

Efter ännu ett terrordåd frågar sig Erik och Jesper vad som driver på våldsspiralen. Handlar det om ett hat mot friheten, desinformation, brottslingars önskan att botgöra, politiska entreprenörer eller internets framväxt. Eller är det kanske så [...]
MediaCreeper