Author: Mediespanarna poddradio Page 1 of 87

Poddradio av Erik Lindenius och Jesper Enbom vid Umeå universitet.

590. Cyberpunk 2023

I samband med lanseringen av Cyberpunk 2077s nya DLC Phantom Liberty följer Erik och Jesper upp CD Project Reds tre år gamla krishantering och diskuterar likheter och skillnader i hur sport- respektive spelorganisationer behöver agera vid svåra tider.

#589. Föreläsningsstilar

I vilket Erik och Jesper samtalar om universitetets första uppgift: undervisning. Inte minst handlar samtalet om det arbete som förekommer bakom kulisserna inför en föreläsning. Vad utgör egentligen ett bra föreläsningsupplägg, finns det flera [...]

#588. Kontextuella osatsningar

I vilket Erik och Jesper diskuterar behovet att var väl insatt i den samhälleliga kontexten för den som arbetar med kommunikationsfrågor. Utifrån den svenska fackföreningsrörelsens snåriga PR-historia, där Jesper råkar kalla saligt inkorporerade [...]

587. Bakvända kampsånger

Tre starter. Tre avhandlingar. En amerikansk kampsång har blivit en skärningspunkt för tre kriser. Dels liberalismens försvinnande, dels arbetarrörelsens oförmåga att kraftsamla kring sina kärnfrågor och dels en begynnande kris för den politiska [...]

586. Festivalrapporten

Resestrul. Engelska. Anmälan. Resemedel. Abstracts. Sessioner. Deadline. Registrering. Keynotes. Work in progress. Konferensmiddag. Möten. Jesper var på NordMedia Conference 2023 i Bergen och jämför upplevelsen med en musikfestival.

585. Revolutionens första offer

Boken Revolutionens första offer handlar om Lina Makbouls erfarenheter av att granska den svenska #Metoo-rörelsen. I detta avsnitt pratar Jesper om 3 teman som framkommer i boken. Strategier för att förebygga granskningar har blivit allmän [...]

584. Den kritiska rollen

I veckans Mediespanarna avslöjar Erik sitt semesternöje i fråga om mediekonsumtion. Det hela utvecklas till ett samtal om varför rollspel mot förmodan kan vara intressant för andra än spelarna själva. Framförallt diskuteras dock hur studenter [...]

583. Myter om humaniora

En handfull artiklar har under sommaren riktat in sig på att kritisera humaniora. I detta avsnitt belyser Jesper och Erik hur några av texterna använder så kallad "cherrypicking" i sin argumentation både vad gäller utbildning, forskning och [...]

582. Obehagliga drönarbilder

Medieskildringar av krig har en lång historia och genom åren orsakat mycket debatt. Debatten har till exempel handlat om hur de används av olika aktörer i propagandasyfte, hur de kan påverka opinionen i de krigförande länderna och de riskerar [...]

581. Sommargräv

Eller: Hooja vilken namnpublicering. Eller: sommargräv. Eller: hashtag ennymaktutredning. Eller: Rädda vården – död eller levande.
MediaCreeper