Author: Pelle Snickars Page 4 of 20

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet.

Kulturarvets mediehistoria: dokumentation och representation 1750–1950

Idag digitaliserar arkiv, bibliotek och museer sina samlingar– men vad gjorde de tidigare? Att kulturarvet har en mediehistoria uppmärksammas inte så ofta. Min bok handlar om hur en rad svenska och internationella museer, bibliotek och enstaka [...]

Bok om kulturarvets mediehistoria

Så var den till slut klar, min bok Kulturarvets mediehistoria: dokumentation och representation 1750–1950, som jag arbetat med under en längre tid. Idag digitaliserar arkiv, bibliotek och museer sina samlingar– men vad gjorde de tidigare? Att [...]

Spotify & forskningsmetoder

Nu på onsdag håller jag en föreläsning för magisterstudenter i MKV på Umeå universitet om Spotify och olika forskningsmetoder. Jag har satt samman ett antal slides för den som är intresserad – de kan laddas ned här:

Media and Mediatization

”There are no realities any more, there is only apparatus”, lamented the Austrian cultural historian Egon Friedell in the late 1920s. Working during the interwar period with his three-volume cultural history, ”from the Black Death to the World [...]

Kulturarvets mediehistoria – manus klart

Det bokmanuskript jag arbetat med under en längre tid är nu klart. Boken Kulturarvets mediehistoria. Dokumentation och representation 1750–1950 utkommer i bokserien Mediehistoriskt arkiv under september. Det kommer att vara [...]

Recension av Mediernas historia i Respons

I det senaste numret av tidskriften Respons har professor Jesper Olsson vid Linköpings universitet skrivit en fin recension av boken Mediernas historia som jag skrivit med mina kollegor Johan Jarlbrink och Patrik Lundell. [...]

Kulturarvets mediehistoria – om kinematografi

Sista kapitlet om film är nu klart till mitt bokmanus om kulturarvets mediehistoria. För den intresserade finns en PDF att ladda ned. Nu återstår introduktion liksom avslutning; ambitionen är att boken ska vara [...]

Kulturarvets mediehistoria – om fonografen

Mitt bokmanus om kulturarvets mediehistoria växer stadigt till sig. Nu är ett utkast till kapitlet om fonografens roll i dokumentationen av ett audiellt och immateriellt kulturarv klart. Fokus ligger på årtiondet efter 1900 [...]

Dokumentation & representation. Om kulturarvets mediehistoria 1750–1980

I mediehistorien uppmärksammas sällan det mycket omfattande mediebruk och den diversifierade medieanvändning som präglat de institutioner som haft till uppdrag att bevara kulturarvet. Idag digitaliserar de flesta [...]

Mediernas historia. Från big bang till big data

Idag upplever många att medier genomsyrar allt fler delar av vardag och samhälle. Men vår samtid delar denna erfarenhet med människor som levt under tidigare perioder. För att hitta en tid då medier inte satte [...]
MediaCreeper