Author: Pelle Snickars Page 1 of 23

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet.

Om pliktexemplarslagen i Biblioteksbladet

Det senaste numret av Biblioteksbladet har tema pliktexemplar. Det handlar främst om behovet av en reviderad pliktlag i ljuset av den digitala utvecklingen. Men i väntan på de politiska beslut som Pliktmaterialutredningen möjligen kan leda till [...]

Föreläsning om digitala museer

Idag har jag hållit en föreläsning om digitala museer inom ramen för ABM-kursen Museologi: Fysiska och digitala museer i Lund. Det har handlat om relationen mellan analogt och digitalt, mellan museisektorn och public service – liksom något [...]

Föreläsning inom ramen för det digitala museilyftet

På måndag anordnar Riksantikvarieämbetet en konferens på Tekniska museet inom ramen för det digitala museilyftet – ett kompetensutvecklingsprojekt som syftar till att höja den digitala kompetensen hos museipersonal för att stödja museerna. Jag [...]

Review of From Big Bang to Big Data: A History of the Media

We have been waiting for someone to review our book From Big Bang to Big Data: A History of the Media – and now this is the case at H-Net Network on science, medicine and technology. Sakina Shakil Gröppmaier has written a nice review: “The book [...]

Silicon Valley Sweden

Liksom många andra svenska akademiker har jag ägnat den senaste tiden åt att skriva en forskningsansökan till Vetenskapsrådet – tillsammans med mina kollegor David Larsson Heidenblad (Lunds universitet), Annelie Drakman (Stockholms universitet) [...]

DIKA21.6 Syntetiska medier & generativ AI

Imorgon är det dags för den sista föreläsningen på kursen DIKA21 inom kandidatprogrammet för digitala kulturer vid Lunds universitet. Det kommer att handla om generativ AI och syntetiska medier, ställvis med fokus på ett forskningsprojekt som [...]

DIKA21.5 Umoja Noble & algoritmisk snedvridning

Imorgon är det dags för den femte föreläsningen på DIKA21. Det kommer att handla om Silicon Valley och dess honnörsord, moderering av innehåll på plattformar, samt algoritmisk snedvridning (algorithmic bias) med utgångspunkt i Safiya Umoja [...]

När AI petar i vårt förflutna

För en tid sedan publicerade jag en kortare text i tidskriften Källan som ges ut av Svenska litteratursällskapet i Finland. “Äldre texter är relativt enkla att utforska med digitala metoder, men frågan är om det idag inte är audiovisuella källor [...]

DIKA21.4 Bollmer & digitala kulturers teori

Imorgon är det så dags för den fjärde föreläsningen på kursen DIKA21. Det kommer att handla om Grant Bollmers bok Theorizing Digital Cultures liksom hur man kan förklara digital kultur genom att antingen betona det digitala eller det kulturella. [...]

DIKA21.3 Manovich & nya mediers principer

Idag är det dags för tredje föreläsningen på DIKA21. Det kommer att handla om Lev Manovichs principer för digitala medier, om Marshall McLuhans medieteori och om pixlar. Grundtanken med föreläsningen är att uppmärksamma mediers format – bland [...]
MediaCreeper