Author: Pelle Snickars Page 1 of 19

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet.

Digital tools

Together with my colleague Maria Eriksson, we are guest editors of an upcoming issue on digital tools in the Journal of Digital History. The background for our interest in DH-tools is the research we have conducted and been involved within the [...]

I Almedalen 2022

Nästa vecka är det dags för Almedalen där jag ska delta i två kortare kvartssamtal inom ramen för Humtanks verksamhet. Det ena samtalet ska fokusera på digitaliserad dagspress – som är allt annat en open access. Forskare får enklast tillgång [...]

Om Nationalfonoteket

Mitt bokmanus om de audiovisuella arkivens historia under svensk efterkrigstid växer till sig så smått. Om kapitel ett handlade om film, så är det nu dags att i kapitel skriva om ljud. Fokus ligger framför allt på det så kallade [...]

Filmkapitel till bokmanus

Jag arbetar för närvarande med ett bokmanus om audiovisuella medier och arkiv 1945 till 1989. Det första kapitlet som behandlar film är nu färdigskrivet. Det ägnas framför allt åt uppkomst (och fall) av de så kallade Filmhistoriska Samlingarna [...]

Nytt arbete vid Lunds universitet

Idag har rektor vid Lunds universitet beslutat om innehavare av professuren i digitala kulturer – som råkar vara jag. Jag byter alltså lärosäte – från norr till söder. Det ska bli väldigt roligt att börja arbeta i Lund vid Institutionen för [...]

Bokmanus under arbete

Jag har påbörjat arbete med ett nytt bokmanus – med arbetstiteln Medier och arkiv 1945–89. Utgångspunkten för det hela är de olika typer av distansläsning och temamodellering av statliga utredningar som jag ägnade mig åt under förra året inom [...]

Nytt forskningsprojekt beviljat av RJ

Jag fick idag glädjande besked av RJ om att projektansökan Moderna tider 1936 beviljats. Tillsammans med mina kollegor Maria Eriksson, Fredrik Norén och Emil Stjernholm kommer vi att undersöka vad samtida algoritmer för mönsterigenkänning ser [...]

100 miljoner ord

Jag håller för närvarande på och skriver på en artikel till Historisk tidskrift, den har ett kommande temanummer om empiri. I texten presenterar jag en del av den forskning vi ägnat oss åt inom projektet Välfärdsstaten analyserad – liksom några [...]

Bokrecension i Respons

I det senaste numret av tidskriften Respons har litteraturvetaren Per Israelson vid Stockholms universitet recenserat min bok Kultararvets mediehistoria. Det är en mycket välvillig text – som naturligtvis glädjer mig. Det är inte minst en [...]

Recension av Mediernas historia i HT

I ett av de senare numren av Historisk tidskrift har vår bok Mediernas historia recenserats av professor emeritus Sverker Jonsson vid Göteborgs universitet. Han är överlag positiv till vår bok, men har även ett par invändningar. Recensioner i HT [...]
MediaCreeper