Författare: Mediespanarna poddradio Sida 1 av 56

Poddradio av Erik Lindenius och Jesper Enbom vid Umeå universitet.

286. Introvert

I vilket Erik beskriver hur han upplever en del svenska ritualer och sammankomster som missriktade extroverta sociala försök. Jesper börjar tvivla på om han är extrovert eller introvert.

285. Roastkillarna

I vilket Jesper och Erik samlar ihop vårterminen med lite kompletterande desinformation, lite summering av Storbritannien, lite reflektion över hotfulla medie-effekter och lite ifrågasättande av sångtvång [...]

284. Akademisk desinformation

Har universiteten blivit en plats som sätter politiska utspel före vetenskaplig kvalitet? Mediespanarna redogör för de mediala och akademiska turerna kring utredningen av artikeln Russia’s Strategy for Influence through [...]

282. Den sociala SOMmanhållningen

I vilket Erik och Jesper inspireras av SOM-institutet och pratar om den viktiga känslan av tillhörighet och den betydelse det har för partitillhörighet i Sverige.

281. Medietölparna

I vilket Jesper och Erik blockar myndigheters användande av experter. Vi uppmärksammar även Chelsea Manning och Julian Assange.

280. Att lägga beslag på Macron

I vilket Jesper och Erik pratar om hur andra länders val används för att positionera sig i den svenska politiska debatten. Vi tillägnar också ett särskilt grattis till Text-tv:s mångårige reporter [...]

283. Måsen och May

I vilket Jesper och Erik under brännbollstider reflekterar kring medietrender i den brittiska valrörelsen.

279. Staten och kapitalet

I vilket Erik och Jesper använder studier av sportkommentatorer som en liknelse för att diskutera hur politiker och arbetsmarknadens representanter försöker styra högre utbildning i den offentliga debatten.

278. Negativa nyheter

I vilket Jesper och Erik pratar om betydelsen av att välja öppenhet, transparens och tydlighet även när dåliga saker händer.

277. Websplaining

I vilket Erik och Jesper diskuterar den nya trenden att snabbgoogla fram en analys av människor utifrån deras kontakter och inlägg på sociala medier. Spoiler: det är ingen höjdare.
MediaCreeper