Author: Mediespanarna poddradio Page 1 of 74

Poddradio av Erik Lindenius och Jesper Enbom vid Umeå universitet.

462 … och boken är mäktigare än skölden

Utifrån beskrivningar i Torbjörn Flygts roman Underdog, diskuterar Jesper och Erik om det går att använda böcker som sköld i sociala sammanhang.

461. De 22 forskarna

Det är mörka novembertider och en andra pandemivåg slår över världen. Erik och Jesper pratar om akademikers utmaningar med att delta i samhällsdebatten. Oavsett om det gäller bilar eller munskydd.

460. Fartrusiga

Ångbåtar, tåg och döda kungar. Statsvetaren och miljöforskaren Björn Forsberg tar sig tid att prata om boken Fartrusiga: om en gränslöst massmobil tid och vår fossilfria morgondag.

459. Eftervalsanalys

Georgia, Pennsylvania, Nevada och Arizona. Aldrig har så många rösträknare tagit så lång tid på sig att räkna så få röster. Jesper och Erik försöker göra en eftervalsanalys trots att elektorsfördelningen inte är klar. Konspirationer om [...]

458. Valspecial

I vilket Jesper och Erik pratar om de amerikanska presidentvalskampanjerna, Trumps chanser att vinna och spekulerar kring eventuell utgång av valet.

457. Den kulturella förlåtelsen

Vad krävs för att en kulturperson ska få förlåtelse för sina överträdelser? Erik gör en snabb tematisk analys av två krönikor om Kristoffer K Svensson respektive Hamid Zafar.

456. Utbildning och forskning

I vilket Erik och Jesper beskriver vad de håller på med inom utbildning och forskning. Samtal om PR-byråers oväntade brister och betydelsen av omvärldsbevakning förekommer.

455. Röd hägring

Förtroendet för public service ökar i ett pandemiskt Sverige. Jesper och Erik diskuterar om den politiska polariseringen i uppstegringen inför valet i USA kanske visar på behovet av en amerikansk motsvarighet. Vad kommer medierna göra på valnatten?

454. Makten över public service

I vilket Erik adresserar svårigheten att mäta betydelsen av journalisters politiska åsikter och Jesper redogör för BBC:s utmaningar.

453. Koordinerat icke-autentiskt beteende

Om dagen då skoltwitter var så autentiska i sin strategi att algoritmer trodde de var icke-autentiska.
MediaCreeper