Författare: Mediespanarna poddradio Sida 1 av 56

Poddradio av Erik Lindenius och Jesper Enbom vid Umeå universitet.

292. Missnöjets tre faser

Eller är det radikaliseringens tre faser?  I vilket fall startar Mediespanarna den nya terminen med att utifrån det så kallade "Google-memot" redogöra för ett antal steg som är karaktäristiska för [...]

291. Alkohol och mjölk

I vilket Jesper och Erik diskuterar politisering och polarisering av nyheter och forskning. Och så blir det lite fotboll förstås.

290. Brister på Gotland

I vilket Jesper och Erik sitter i ett gammalt skolkök på Gotland och pratar om svårigheten att förstå konceptet vattenbrist samt diskuterar Malte Perssons artikel om språkliga brister.

290. Brister på Gotland

I vilket Jesper och Erik sitter i ett gammalt skolkök på Gotland och pratar om svårigheten att förstå konceptet vattenbrist samt diskuterar Malte Perssons artikel om språkliga brister.

289. Mediekritiken i finrummet

I vilket Jesper och Erik konstaterar att mediekritik från politiska aktörer ibland bortser från den mest basala mekanismerna i nyhetsvärdering. Detta exemplifieras med hjälp av NMR i Almedalen, demostrationer i [...]

288. Vision – kollaboration

I vilket Erik och Jesper använder Twin Peaks och Star Wars som exempel på två viktiga byggstenar för organisationer.

287. Regnfilm

I vilket Jesper vill vara ute och cykla och Erik dras till det dystra. Båda berättar vilka saker de förknippar med sommarledighet.

286. Introvert

I vilket Erik beskriver hur han upplever en del svenska ritualer och sammankomster som missriktade extroverta sociala försök. Jesper börjar tvivla på om han är extrovert eller introvert.

285. Roastkillarna

I vilket Jesper och Erik samlar ihop vårterminen med lite kompletterande desinformation, lite summering av Storbritannien, lite reflektion över hotfulla medie-effekter och lite ifrågasättande av sångtvång [...]

284. Akademisk desinformation

Har universiteten blivit en plats som sätter politiska utspel före vetenskaplig kvalitet? Mediespanarna redogör för de mediala och akademiska turerna kring utredningen av artikeln Russia’s Strategy for Influence through [...]
MediaCreeper