Author: Mediespanarna poddradio Page 1 of 66

Poddradio av Erik Lindenius och Jesper Enbom vid Umeå universitet.

386. Vetandets världar

I vilket Christer Nordlund, professor i idéhistoria, berättar om uppkomsten av boken Vetandets världar och samverkansprocessen bakom att skapa en ”director's cut” från flera år av korta texter. Allt från landhöjning och rasbiologi till [...]

385. Tre, två, ett

I vilket Jesper och Erik summerar trepaneler, motsatta fakta och den enda vinnaren som går segrande ur striden.

384. Weirwoodspanarna

Game of Thrones har gått i mål efter åtta säsonger. I detta avsnitt diskuterar Weirwoodpoddens Jenny Lindahl, chef på Arena Opinion, med Erik om vad som varit seriens berg och dalar.

383. EU-SWOT

I vilket Jesper och Erik reflekterar över några av EU:s styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Vi beklagar det dåliga ljudet.

382. Strategisk kommunikation

Vad är strategisk kommunikation och vilka är de utmaningar strateger står inför idag? Mediespanarna doppar näsan i en av utbildningarna vid Umeå universitet.

381. Digitalisering

I vilket professor Pelle Snickars gästar mediespanarna och pratar om MKV-ämnets framtid, Spotify och de utmaningar de traditionella medierna möter i digitaliseringens tidevarv.

380. Slow podding

I vilket Erik och Jesper älgar omkring i den långsamma televisionens bakvatten, hälsar på dess släktingar och kontemplerar över vad som gör genren populär.

379. Svenska mediebilden

I vilket Jesper och Erik diskuterar rapporterna Kampen om mediebilden och Svenska trender.

378. Twitters titaner

I vilket Jesper och Erik diskuterar hur Twitter kan lagas i efterdyningarna från titaner som bråkat.

377. Game of Thrones

I vilket museologen Märit Simonsson berättar om Game of Thrones – The Touring Exhibition – och hur fiktion smyger sig in allt mer i utställningar och vad det fått för konsekvens för synen på autenticitet.
MediaCreeper