Författare: Mediespanarna poddradio Sida 1 av 62

Poddradio av Erik Lindenius och Jesper Enbom vid Umeå universitet.

343. Medie-spungarna

Ny termin. Nya avsnitt. Nya former av politisk argumentation där politiker med hjälp av olika utspel ljudlöst signalerar sin politik för den som lyssnar efter speciella värdeord.

342. Omgiven av färger

I vilket Mattias Lundberg, docent i psykologi, diskuterar boken Omgiven av idioter och DISC-modellens legitimitet.  Han avslöjar också det enskilt viktigaste faktorn vid anställningar och hur psykologisk profilering blivit big business.

341. Den bästa

I vilket Erik och Jesper funderar på om den traditionella akademiska definitionen av vem som är den bäst lämpade för en position har varit för snäv kring vilka parametrar som ges avgörande betydelse och vilket handlingsutrymme som givits den som [...]

340. Öknamn

I vilket Jesper och Erik jämför Trumps retorik med den svenska politiska debatten och kommer fram till att den nuvarande återhållsamheten förmodligen är bra för debattklimatet, om än lite fantasilöst.

339. Infantilisering

I vilket Mediespanarna pekar på fyra mekanismer som skapar klicksamhället: 1. Förenkling, 2. Icke-nyheter, 3. "Det går åt Helvete", och 4. Skvallerbyttor.

338. Spekalys

I vilket Erik och Jesper pekar på hur kraven på ökad innehållsproduktion leder till allt fler tillfällen där ren spekulation maskeras som analyser. Ibland skapar detta stora bubblor som spricker när ny information tillförs.

337. Det är vårt eget fel

I vilket Jesper recenserar boken Shattered – Inside Hillary Clinton's Doomed Campaign och argumenterar för att det svenska politiska klimatet är vårt eget fel.

336. Släpp sportfånarne loss, det är VAR!

I vilket Erik och Jesper diskuterar hur tekniken ändrar sportens förutsättningar.

335. I propagandans anda

I vilket Mediespanarna diskuterar gränserna mellan propaganda, PR och marknadsföring.

334. 2 Åsiktsentreprenör 2 Furiuos

I vilket Jesper och Erik lägger ner tid på att försöka utröna varför ilska riktas mot åsiktsentreprenörer men inte ekonomiska entreprenörer.
MediaCreeper