Author: Mediespanarna poddradio Page 1 of 89

Poddradio av Erik Lindenius och Jesper Enbom vid Umeå universitet.

614. Annadoter

I stressiga ansökningstider gör Erik och Jesper ett kort avsnitt i vilket de ondgör sig över den samtida samhällsdebatten. Erik introducerar ett begrepp för att fånga ett av problemen med diskussioner på sociala medier: Annadoter.

613. En historisk konflikt

I vilket Jesper och Erik diskuterar en konflikt vid Umeå universitet som härrör ur olika syn på vem som får forska och undervisa på vad.

612. ”Yttrandefrihet”

I vilket Erik och Jesper fortsätter att diskutera yttrandefrihet med anledning av ytterligare aktuella exempel. Exempelvis så har Magdalena Andersson utnyttjat sin yttrandefrihet men finns det saker som det är olämpligt att hon uttalar sig om? [...]

611. Swedish yttrandefrihet

I avdelningen "ministrar säker saker" har Mediespanarna nu kommit till statsminister Ulf Kristerssons fika-video och kulturminister Parisa Liljestrands yttrandefrihetsintervju i Svenska Dagbladet. Gissa vilket uttalande som fått mest [...]

610. Class of 2024

Ett debattinlägg om hur medelklassen. och arbetarklassen skildras i nyhetsmedierna av sociologen Johan Alfonsson blir grunden för ett samtal mellan Erik och Jesper. Hur skildras egentligen klassamhället? Är det för mycket fokus på medelklassen? [...]

609. Grävande offentlighet

I vilken form utsätts universiteten för yttre påverkan? Medan säkerhetsklassificering och utländska påverkansförsök utreds så utnyttjar även svenska organisationer den svenska offentligheten för att komma åt enskilda personer.

608. Kaffehuset

I vilket Erik och Jesper diskuterar hur mycket offentlighet Sverige tål vid krissituationer och vilka ideal vi kan förhålla oss till för det offentliga samtalet.

607. Travhästen Översvämning

I serien "Erik tar fram ett diagram och testar Jesper" har turen nu kommit till sökningar på aktuella ämnen som översvämning, presidentval, krig och palestinakonflikt. Vad kan dessa översiktsbilder lära oss?

606. Det myggfria samhället

Med bakgrund i köldsmockan diskuterar Erik och Jesper teknikens möjligheter och risker i avancerade industrisamhällen. Vidare berör de möjligheten att göra en omvänd rysk manöver genom att marschera över Kvarken.

#605. Det nya (normala) året

Ett eventuellt gott nytt år önskar Erik och Jesper genom att titta tillbaka på det år som gått. Vad blev det nya normala under 2023? Vad är det normala på X och på Blue Sky? Vad händer egentligen på film- och spelfronten? Vilken gängproblematik [...]
MediaCreeper