Category: Press, radio och TV Page 1 of 2

333. Public Service-kritik ruistited

I vilket Jesper och Erik först diskuterar glasspolitiska utspel och sedan huruvida Joakim Ruists intervju i Aktuellt var ett resultat av medie- eller vetenskapsovana.

317. Svadan om Sveriges Television

I vilket Erik kritiserar SVT för att de låter andra skapa innehåll i direktsändning och Jesper visar på hur Public Service i princip missar att representera halva Sveriges befolkning.

Ny tidskriftsartikel: kunskapseffekter av att se på tv-nyheter

Nu har senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Journalism Studies  publicerats, i vilket jag medverkar med min senaste artikel. Titeln är Does Public Service TV and the Intensity of the Political Environment Matter? Syftet med [...]

295. Kritiken mot public service

I vilket Jesper och Erik, i nådens år 2017, diskuterar kritik av SVT utifrån två debattexter som är lika men ändå olika.

Debunking public service?

During the last half of 2015, a number of Swedish publishing and broadcasting companies—Bonnier, Schibsted Sweden, Mittmedia, Bauer Group—agreed to fund and establish a national Public Service Broadcasting Commission. The purpose was [...]

Ny studie om förtroendet för medierna

En av de tydligaste tendenserna i svensk (och utländsk) politisk nyhetsjournalistik är tendensen att gestalta politik som spel och strategi snarare än som sakfrågor. Lite förenklat innebär det att nyheterna [...]

200. Det är mediernas fel

I skuggan av Medieutredningen konstaterar Jesper och Erik att många skyller på journalister och medier.

BBC har äntligen bestämt sig – falsk objektivitet om alla ska komma till tals

Trots att jag har arbetat många år som journalist och numera är medieforskare så misströstar jag rätt ofta vad gäller vetenskapsjournalistiken. Därför blev jag så glad idag när jag [...]

Ny rapport: Medieutveckling 2014

Nu har Myndigheten för radio och tv släppt den nya rapporten Medieutveckling 2014. Liksom tidigare år innehåller rapporten en bred beskrivning av den svenska mediemarknaden, med fokus på konsumtion, utbud, [...]

Exit Hamilton

Eva Hamilton kommer att lämna sin post som VD för Sveriges Television vilket innebär att ett av det viktigaste och mest inflytelserika chefsjobben i medie-Sverige nu står öppet för nya sökande. Jobbet är [...]
MediaCreeper