348. Höna av en algoritm

I vilket Erik och Jesper funderar på om algoritmer i kombination med folks alarmism och nyfikenhet för konflikter ibland styr fokus till skitsaker, och att en hel del upprördhet på nätet skulle kunna undvikas om missförstånd eller kränkningar [...]

Snabbtänkt om valet 2018

Idag släpps den nya boken Snabbtänkt. Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare (Demicom). Boken är redigerad av Lars Nord, Marie Grusell, Niklas Bolin och Kajsa Falasca, och representerar ett tämligen unikt samarbete. I boken medverkar [...]

Snabbtänkt

Journalister och andra utanför akademin brukar ofta förvånas och förfasas över forskares långsamhet. De är helt oförstående till att vi utan att skämmas förklarar att det vi forskar om inte blir klart och publicerat förrän om några år eller så. [...]

Snabbtänkt om valrörelsen på Twitter: Alternativa journalister positionerar sig

Jag medverkar i forskningsantologin Snabbtänkt med kapitlet Journalister och alternativa journalister på Twitter, en analys av hur valrörelsen sett upp bland svenska journalister på Twitter.     Parallellt med årets politiska [...]

Towards a first draft of my report on the library lab – datalab.kb.se

My work with writing a report for the National Library of Sweden on the establishment of library lab is progressing fine. The text should be finished in a few weeks time, and presently the first pages – in a first draft – reads as [...]

Vid vilken ålder är barn "mogna” nog att lära om klimatkrisen? Läroplaner och barnkultur borde prioritera miljöpedagogik

Den nu ett år framskjutna revideringen av läroplanen för förskolan (Lpfö-98), som ska gälla från 1 juli 2019, har till sist gått i mål. Bland annat innehåller SKOLFS 2018:50 under rubriken ”Grundläggande värden” nya intressanta skrivningar om [...]

347. Eftervalsvals

I vilket Jesper och Erik dansar vidare från förra avsnittets förvirring och diskuterar vad som varit karaktäristiskt för 2018 års valrörelse. Och det visar sig att den går i tretakt: en rörelse på sociala medier, en i traditionella medier och en [...]

Skämskudden gick till…..

Kampen om opinionen under 2018 års valrörelse var i stora drag också en kamp om bilden av opinionen. Så har det givetvis alltid varit, men i takt med att opinionsmätningarna visat större spretighet och sociala mediers genomslag har kampen om [...]

Revideringen av förskolans läroplan Lpfö-98 bidde bara en tumme… Miljöpartiet förlorade redan före september 2018

Nu har den nygamla läroplanen för förskolan, Lpfö-98, som ska gälla från hösten 2019, fastslagits. Mig tycks det som att revideringen handlat om mycket mer möda och stort besvär än vad resultatet sedan blivit. Det räcker inte med förstoringsglas [...]

”Litteraturvetenskap i miljökrisens tid”: Hur "miljökritiska" är egentligen svenska ”ekokritiker” som analyserar barnböcker?

Svenska barnboksinstitutet har i sin databank ELSA två ämnesord som förbryllar mig: ”Ekokritik i litteraturen” respektive ”Ekokritik i filmen”… Varför står det ”i”? Är det inte böckernas eller filmernas gestaltning av exempelvis naturen och [...]
MediaCreeper