241. Kommodifiering

I vilket Jesper och Erik producerar mervärde för sina kunder genom att prata om för och nackdelar med kommersialiseringen av platser, tjänster och värden, samt språkbruket som uppstår i dess kölvatten.

Digital humaniora – en lägesrapport publicerad i Respons

Jag har idag publicerat en lägesrapport om digital humaniora i tidskriften Respons. Ingressen ger vid handen att artikeln handlar om detta: “Digital humaniora är ett vitalt forskningsfält som förutsätter tekniskt [...]

Meta-Academic Reflections from Inside the Swedish Public Service Broadcasting Commission

I am currently writing an article for the upcoming Ripe@2016-conference, Public Service Media In a Networked Society? set in Antwerp in a couple of weeks. The article needs to be finished before the conference, and my take is a kind of [...]

Ny bok: ”Populist Political Communication in Europe”

Redan för tolv år sedan skrev den holländske statsvetaren Cas Mudde om ”populismens tidsålder” (the populist zeitgeist). Om det var en korrekt beskrivning för att beskriva situationen i början av [...]

240. Ghostbusters

I vilket Erik och Jesper startar upp säsong 11 med att prata om hur komplex bedömning av film är, eftersom filmupplevelsen kan färgas av så många skilda förutsättningar.

Spotify, akademiska interventioner & musikmetoder

Efter sjutton år är jag tillbaka på mitt favoritbibliotek – numera ombyggda Stabi Ost i Berlin. Den nya (nåja) lässalen är tyskt proper; och mycket angenäm att arbeta i. Jag skriver för [...]

Pre- The Conference talk

Next week I will attend and speak at The Conference 2016 here in Malmö, one of the world’s leading conferences on media, technology, culture and business. It gathers practitioners from a wide variety of disciplines as well as [...]

239. Att stjäla argument

I vilket Jesper och Erik diskuterar retoriska för och nackdelar med att två parter använder varandras argument.

Metamodeling—3D-(re)designing Polhem’s Laboratorium mechanicum

The other day I got a book chapter accepted for a forthcoming joint German and English book publication – with the working title, The Virtue of Models 2.0. The book is part of work being executed within the German digital humanities [...]

238. Bland troll och tankelekar

I vilket Erik och Jesper botaniserar bland logiska resonemang, hjärngympa, fejkade konspirationer och reglerat trams.