Malmö i skottgluggen

Fake news var det. Beskyllningarna haglar om hur verkligheten ska beskrivas. Här hemma är  Sverigebilden i fokus, då Donald Trump satt Sverige på världskartan när han i ett tal antytt ett terrordåd i [...]

Varför tror man att WALL-E är en ”han” och EVE en ”hon”? Har robotar kön? Binära genus?

Det har gjorts stor affär de senaste åren av det nya svenska könsneutrala personliga pronomenet ”hen”. Att det skulle vara ett uttryck för normkritik, håller jag förstås inte med om (se mina [...]

268. Den alternativa fascismen

I vilket Lena Berggren, docent i historia, pratar med Jesper och Erik om vikten av att kalla en spade för en spade. Vi pratar om upplevelsen att föreläsa i USA under samma period som Trump vinner presidentvalet, den tunna [...]

På spaning efter medialiseringen

Inom samhällsvetenskaplig forskning och allmän debatt pratar man ofta om medialisering. Begreppet har ett antal decennier på nacken och faktum är att professor Kent Asp vid JMG verkar vara den som först myntade [...]

Den vite mannens privilegium – förklarat som ett rollspel på lägsta svårighetsnivå

Många vita heterosexuella män värjer sig mot påståendet att just de skulle vara privilegie-rade. Ordet i sig upplevs som frånstötande. De hävdar att det inte alls är på grund av denna [...]

Det sköna i den rena texten

För mig är det viktigt att inte formen står i vägen för innehållet när jag skriver. Jag har ju arbetat som redigerare och är van att formatera text så till den grad att jag har svårt att [...]

267. Överdrifter

I vilket Erik och Jesper följer upp falska nyheter med hyperboler och skam.

Rosling vs Trump

Hans Roslings död kändes. Kanske för att han var en person som kändes, en person som berörde. För mig som ofta föreläser och skriver om vetenskap var också Rosling en idol professionellt. Jag hade [...]

Ska man lita på Bamse-tidningens nummer om ”fake news”? Är tidigt ”kritiskt tänkande” ens att rekommendera?

I vårt land är ”källkritik” och ”normkritik” statligt stöttade. Företeelserna tycks till och med vara svenska uppfinningar, eftersom begreppen ifråga knappt finns på andra [...]

Presentation at German DH-conference in Bern

I am currently in Bern, in order to participate in the German DH-conference, DhD2017 Bern Digital Nachhaltigkeit. I will talk tomorrow and have just finished my presentation and slides. The topic are the ways in which we have 3D digitized [...]