Piles of Files: The Infinite Archive

Tomorrow I will give a short talk and participate in a panel in Berlin (Haus der Kulturen der Welt) around the theme: Piles of Files: The Infinite Archive. Following the program, “digitalization holds many promises: extensive [...]

374. Christchurch

I vilket Jesper och Erik funderar över debattklimatet på sociala medier och vad aggressiva debattörer vill vinna.

Intervju i Kulturnytt P1

Journalisten Joakim Silverdal på Kulturnytt i P1 gjorde för några dagar sedan en intervju med mig med anledning av vår nya bok Spotify Teardown. Samtalet sändes idag i Kulturnytt i P1 – och finns [...]

Barns historieberättande som ett sätt att tillsammans forma sina liv

Min favoritförskollärare fyllde nyss 90 år. Jag har till och med utnämnt henne till världens bästa utforskare av förskoleverksamheten, trots att hon mig veterligt aldrig skrivit någon akademisk avhandling. Vivian Gussin Paley arbetade i 37 år i [...]

373. Ljudkulturer

Långt från stadsdelen Tomtebo upptäcker Erik Indiens ljudkultur. Närmare Tomtebo lyssnar Jesper på Littfests olika föredrag om texter.

Spotify Teardown. Inside the Black Box of Streaming Music

Spotify Teardown combines interviews, participant observations, and other analyses of Spotify’s “front end” with experimental, covert investigations of its “back end.” The authors engaged in a series of [...]

Anteckningar om kortkatalogens mediehistoria

Arbetet med boken, Dokumentation & representation. Om de svenska minnesinstitutionernas mediehistoria, går framåt. Jag håller fortsatt på med det kapitel som behandlar hur kataloger (och då framför [...]

Varför lobbar inte Svenska Barnläkarföreningen och Hugo Lagercrantz mot undervisning i förskolan – och för lek?

Åtminstone alltsedan 2002 har den Svenska Barnläkarföreningen företrädd av Hugo Lagercrantz, professor i barnmedicin vid Karolinska Institutet/Universitetssjukhuset, varnat för de allra yngstas tittande på tv/DVD, ja, allmänt för [...]

372. Huset som vetenskapen inte kunde bygga

I andra avsnittet av vetenskapliga samtal pratar Mediespanarna Erik och Jesper om hur forskning, journalistik och konst kompletterar varandra.

372. Huset som vetenskapen inte kunde bygga

I andra avsnittet av vetenskapliga samtal pratar Mediespanarna Erik och Jesper om hur forskning, journalistik och konst kompletterar varandra.
MediaCreeper