Salon publish excerpt from Spotify Teardown

The American journal Salon has published a chapter from our book Spotify Teardown. “What happens when you create a fake music record label and upload bad music to Spotify? A scholarly experiment to figure out how Spotify works (and how to [...]

Det finns ingen våldsam lek – bara våldslekar! Om en seglivad myt hållen vid liv av kvinnor

För ett år sedan blev en förskola i Halmstad riksbekant på grund av dess nolltolerans mot krigslekar och mot att barnen byggde vapen av allt möjligt: ”Det var skjuta, dö och sparka. Det blev fysiskt och de gjorde varandra illa", säger [...]

Skolforskningsinstitutet undrar inte VARFÖR det gjorts så få studier av lekundervisande förskollärare…

Visst låter det fint: ”Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor”? Tyvärr åtföljt av ”– undervisning i förskolan”… Detta är nämligen titeln på en färsk rapport från Skolforskningsinstitutet (2019:1), en myndighet under [...]

Journalister som skriver om källkritik, men inte källgranskar sina egna källor

Det senaste åren har det varit mycket prat om osanningar på nätet och vikten av källkritik. Dessvärre tenderar många påståenden vara överdrivna, och även initiala studier om ”fake news” visade sig vara fel. För att inte tala om den [...]

369. Journalistisk intuition

Varför skriver inte EU-journalister så mycket om vissa frågor? Är det en konspiration eller finns det andra faktorer som väger in i bedömningarna av vad som är en viktig nyhet?

Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet

Modeller är vanliga både på museer och inom universitet. På ett museum är en modell ofta en förminskad version av ett objekt, och inom vetenskapen representerar en modell en uppsättning entiteter med vissa [...]

Roling Stone interview

Today the Roling Stone magazine has published a longer interview with me and my colleague Maria Eriksson around our joint book – ‘Spotify Teardown’ Is the Book Spotify Didn’t Want Published. “What do you know about [...]

Vad är det för fel med antropomorfisering? Likheterna mellan människa och djur kan främja både empati och djurens rättigheter

Jag förbryllas dagligen av motsägelsefulla påståenden om barnrelaterade ämnen och denna vecka ska jag ta upp ännu ett exempel: de som menar att antropomorfisering i barnfilmer och barnböcker inte är bra, men samtidigt tycker att barn som leker [...]

368. Kommunikation i förskolan

I vilket Linn Eckeskog, doktor i Medie och kommunikationsvetenskap, berättar om hur förskolepersonal kommunicerar med föräldrar och vilka utmaningar förskolor och kommuner står inför vad gäller föräldrars olika förutsättningar att tillgodogöra [...]

Platform Europe

Snart är det val igen. EU-valet 26 maj kommer nog få mer uppmärksamhet än vad vi sett tidgare, då kampen om vad EU ska vara för något ställs mer på sin spets än tidigare. I 2014 års val till EU-parlamentet deltog jag i insamling och kodning av [...]
MediaCreeper